دانلود پایان نامه baharfile.com


پایان نامه ارشد
پایان نامه به انگلیسی
پایان نامه فیلم
پایان نامه های دانشگاه تهران
پایان نامه نویسی
پایان نامه دانشگاه شریف
پایان نامه رایگان
پایان نامه دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد

http://elmyar.net

پایان نامه ارشد معماری

پایان نامه ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت

پایان نامه ارشد معماری داخلی

پایان نامه ارشد معماری کامپیوتر

پایان نامه ارشد معماری مسکونی

پایان نامه ارشد معماری منظر

پایان نامه ارشد معماری دانلود

پایان نامه ارشد معماری دانشگاه تهران

پایان نامه ارشد معماری با رویکرد

پایان نامه ارشد معماری مجتمع مسکونی

3

پایان نامه ارشد حسابداری پایان نامه ارشد حسابداری رایگان
پایان نامه ارشد حسابداری pdf
پایان نامه ارشد حسابداری دانلود رایگان
پایان نامه ارشد حسابداری مالی
پایان نامه ارشد حسابداری مالیاتی
پایان نامه ارشد حسابداری دانشگاه علامه
پایان نامه ارشد حسابداری دانشگاه تهران
پایان نامه ارشد حسابداری
پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری
3
پایان نامه ارشد روانشناسی پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی
پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی
پایان نامه ارشد روانشناسی دانشگاه تهران
پایان نامه ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
پایان نامه ارشد روانشناسی ورزشی
پایان نامه ارشد روانشناسی مثبت گرا
پایان نامه ارشد روانشناسی اعتیاد
پایان نامه ارشد روانشناسی
پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی
3
پایان نامه ارشد مدیریت پایان نامه ارشد مدیریت دولتی
پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی
پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
پایان نامه ارشد مدیریت ساخت
پایان نامه ارشد مدیریت مالی
پایان نامه ارشد مدیریت ورزشی
پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی
پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی
پایان نامه ارشد مدیریت رسانه
3
پایان نامه ارشد برق قدرت پایان نامه ارشد برق قدرت
موضوع پایان نامه ارشد برق قدرت
پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت
دانلود پایان نامه ارشد برق قدرت
انجام پایان نامه ارشد برق قدرت
موضوعات پایان نامه ارشد برق قدرت
پایان نامه های ارشد برق قدرت
پایان نامه ارشد رشته برق قدرت
دانلود رایگان پایان نامه ارشد برق قدرت
3
پایان نامه ارشد کامپیوتر پایان نامه ارشد کامپیوتر نرم افزار
پایان نامه ارشد کامپیوتر دانلود
پایان نامه ارشد کامپیوتر.pdf
پایان نامه ارشد کامپیوتر دانلود رایگان
پایان نامه ارشد کامپیوتر داده کاوی
پایان نامه ارشد کامپیوتر پردازش تصویر
پایان نامه ارشد کامپیوتر شیراز
پایان نامه ارشد کامپیوتر
موضوع پایان نامه ارشد کامپیوتر
3
پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی داخلی
پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی مالی
پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
موضوع پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
3
پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی
موضوع پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی
پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
موضوعات پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی
پایان نامه های ارشد روانشناسی بالینی
عنوان پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی
عناوین پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی
3
پایان نامه ارشد حقوق خصوصی موضوع پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
موضوعات پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
دانلود پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
نمونه پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
انجام پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
خرید پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
عناوین پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
موضوع پیشنهادی پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
3
پایان نامه به انگلیسی پایان نامه به انگلیسی چی میشه
پایان نامه به انگلیسی چه میشود
پایان نامه روانشناسی به انگلیسی
پایان نامه به انگلیسی
دفاع پایان نامه به انگلیسی
ترجمه پایان نامه به انگلیسی
داور پایان نامه به انگلیسی
معنی پایان نامه به انگلیسی
پایان نامه به زبان انگلیسی
2
پایان نامه به انگلیسی چی میشه 3
پایان نامه به انگلیسی چه میشود 3
پایان نامه روانشناسی به انگلیسی چکیده پایان نامه های روانشناسی به انگلیسی 3
پایان نامه به انگلیسی پایان نامه روانشناسی به انگلیسی
پایان نامه به انگلیسی
پایان نامه به انگلیسی چی میشه
پایان نامه به انگلیسی چه میشود
دفاع پایان نامه به انگلیسی
ترجمه پایان نامه به انگلیسی
داور پایان نامه به انگلیسی
معنی پایان نامه به انگلیسی
پایان نامه به زبان انگلیسی
3
دفاع پایان نامه به انگلیسی دفاع از پایان نامه به انگلیسی
جلسه دفاع پایان نامه به انگلیسی
معنی دفاع پایان نامه به انگلیسی
جلسه دفاع از پایان نامه به انگلیسی
ترجمه دفاع از پایان نامه به انگلیسی
3
ترجمه پایان نامه به انگلیسی ترجمه چکیده پایان نامه به انگلیسی
ترجمه عنوان پایان نامه به انگلیسی
ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
ترجمه کلمه پایان نامه به انگلیسی
ترجمه موضوع پایان نامه به انگلیسی
ترجمه دفاع از پایان نامه به انگلیسی
ترجمه صفحه اول پایان نامه به انگلیسی
ترجمه فارسی به انگلیسی چکیده پایان نامه
3
داور پایان نامه به انگلیسی استاد داور پایان نامه به انگلیسی 3
معنی پایان نامه به انگلیسی معنی دفاع پایان نامه به انگلیسی 3
پایان نامه به زبان انگلیسی انجام پایان نامه به زبان انگلیسی
دانلود پایان نامه به زبان انگلیسی
پایان نامه اداری به زبان انگلیسی
نوشتن پایان نامه به زبان انگلیسی
نحوه نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی
صفحه اول پایان نامه به زبان انگلیسی
نمونه جلد پایان نامه به زبان انگلیسی
چکیده پایان نامه به زبان انگلیسی
نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی
3
پایان نامه فیلم پایان نامه فیلم کامل
پایان نامه فیلم دانلود
فیلم پایان نامه
پایان نامه نقد فیلم
دفاع پایان نامه فیلم
فیلم پایان نامه دانلود رایگان
فیلم پایان نامه لیلا اوتادی
فیلم پایان نامه بهاره افشاری
فیلم پایان نامه آپارات
2
پایان نامه فیلم کامل فیلم کامل پایان نامه online
فیلم سینمایی پایان نامه کامل
فیلم کامل پایان نامه/پارت 2
فیلم کامل پایان نامه/پارت
فیلم کامل پایان نامه/پارت 4
فیلم کامل پایان نامه اپارات
فیلم کامل پایان نامه/پارت3
3
پایان نامه فیلم دانلود فیلم پایان نامه دانلود رایگان
دانلود فیلم پایان نامه با لینک مستقیم
دانلود فیلم پایان نامه با حجم کم
دانلود فیلم پایان نامه کم حجم
دانلود فیلم پایان نامه لینک مستقیم
دانلود فیلم پایان نامه با حجم کم
دانلود فیلم پایان نامه با کیفیت hd
دانلود فیلم پایان نامه با کیفیت بالا
دانلود فیلم پایان نامه اپارات
3
فیلم پایان نامه فیلم پایان نامه
فیلم پایان نامه کامل
فیلم پایان نامه دانلود رایگان
فیلم پایان نامه دانلود
فیلم پایان نامه لیلا اوتادی
فیلم پایان نامه بهاره افشاری
فیلم پایان نامه آپارات
فیلم پایان نامه ویکی پدیا
فیلم پایان نامه حامد کمیلی
3
پایان نامه نقد فیلم 3
دفاع پایان نامه فیلم فیلم جلسه دفاع پایان نامه
دانلود فیلم جلسه دفاع پایان نامه
فیلم دفاع از پایان نامه
فیلم دفاع از پایان نامه ارشد
فیلم دفاع پایان نامه ارشد
دانلود فیلم دفاع پایان نامه
نمونه فیلم دفاع پایان نامه
فیلم جلسه دفاع پایان نامه ارشد
دانلود فیلم جلسه دفاع پایان نامه ارشد
3
فیلم پایان نامه دانلود رایگان دانلود رایگان فیلم پایان نامه با لینک مستقیم
دانلود رایگان فیلم سینمایی پایان نامه
دانلود مستقیم و رایگان فیلم پایان نامه
دانلود رایگان فیلم ایرانی پایان نامه با لینک مستقیم
دانلود رایگان فیلم ایرانی پایان نامه
دانلود رایگان فیلم پایان نامه با کیفیت عالی
دانلود رایگان فیلم ایرانی پایان نامه با کیفیت عالی
3
فیلم پایان نامه لیلا اوتادی مصاحبه لیلا اوتادی درباره فیلم پایان نامه 3
فیلم پایان نامه بهاره افشاری 3
فیلم پایان نامه آپارات فیلم پایان نامه در آپارات
فیلم سینمایی پایان نامه آپارات
دانلود فیلم پایان نامه اپارات
فیلم کامل پایان نامه اپارات
3
پایان نامه های دانشگاه تهران پایان نامه های دانشگاه تهران
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته روانشناسی
پایان نامه های دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه های دانشگاه تهران معماری
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته کامپیوتر
پایان نامه های دانشگاه تهران مدیریت
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته برق
پایان نامه های دانشگاه تهران شمال
پایان نامه های دانشگاه تهران تربیت بدنی
2
پایان نامه های دانشگاه تهران پایان نامه های دانشگاه تهران رشته روانشناسی
پایان نامه های دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه های دانشگاه تهران معماری
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته کامپیوتر
پایان نامه های دانشگاه تهران مدیریت
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته برق
پایان نامه های دانشگاه تهران شمال
پایان نامه های دانشگاه تهران تربیت بدنی
پایان نامه های دانشگاه تهران روانشناسی
3
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته روانشناسی لیست پایان نامه های رشته روانشناسی دانشگاه تهران 3
پایان نامه های دانشگاه تهران مرکز پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران مرکز
لیست پایان نامه های دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران مرکزی
پایان نامه های دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
لیست پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران مرکز
سایت پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران مرکز
پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
پایان نامه های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران مرکزی
3
پایان نامه های دانشگاه تهران معماری لیست پایان نامه های دانشگاه تهران معماری
پایان نامه های ارشد معماری دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی معماری دانشگاه تهران
پایان نامه های دکتری معماری دانشگاه تهران
پایان نامه های تکنولوژی معماری دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران
آرشیو پایان نامه های معماری دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های ارشد معماری دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های دکتری معماری دانشگاه تهران
3
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته کامپیوتر لیست پایان نامه های رشته کامپیوتر دانشگاه تهران 3
پایان نامه های دانشگاه تهران مدیریت لیست پایان نامه های دانشگاه تهران مدیریت
پایان نامه های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
پایان نامه های مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
پایان نامه های مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
پایان نامه های مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه های مدیریت دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
3
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته برق 3
پایان نامه های دانشگاه تهران شمال پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران شمال
لیست پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران شمال
پایان نامه های دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
پایان نامه های کتابداری دانشگاه آزاد تهران شمال
3
پایان نامه های دانشگاه تهران تربیت بدنی پایان نامه های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های تربیت بدنی دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته تربیت بدنی
پایان نامه های ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران
عنوان پایان نامه های تربیت بدنی دانشگاه تهران
3
پایان نامه نویسی پایان نامه نویسی pdf
پایان نامه نویسی مدیریت
پایان نامه نویسی ppt
پایان نامه نویسی در ورد
پایان نامه نویسی حسابداری
پایان نامه نویسی شیراز
پایان نامه نویسی ارشد
پایان نامه نویسی در تبریز
پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد
2
پایان نامه نویسی pdf اصول پایان نامه نویسی pdf 3
پایان نامه نویسی مدیریت 3
پایان نامه نویسی ppt روش تحقیق و پایان نامه نویسی ppt 3
پایان نامه نویسی در ورد آموزش پایان نامه نویسی در ورد
اصول پایان نامه نویسی در ورد
فهرست نویسی پایان نامه در ورد
فهرست نویسی پایان نامه در ورد 2007
فهرست نویسی پایان نامه در ورد 2010
فهرست نویسی پایان نامه در ورد 2013
نحوه فهرست نویسی پایان نامه در ورد
فهرست نویسی در ورد برای پایان نامه
آموزش پایان نامه نویسی در word
3
پایان نامه نویسی حسابداری پایان نامه نویسی ارشد حسابداری
پایان نامه نویسی رشته حسابداری
3
پایان نامه نویسی شیراز 3
پایان نامه نویسی ارشد پایان نامه نویسی ارشد حسابداری
آموزش پایان نامه نویسی ارشد
نحوه پایان نامه نویسی ارشد
روش پایان نامه نویسی ارشد
اصول پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد
مراحل پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد
روش پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد
مراحل پایان نامه نویسی ارشد
پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد
3
پایان نامه نویسی در تبریز پایان نامه نویسی تبریز 3
پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد اصول پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد
مراحل پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد
روش پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد
نحوه پایان نامه نویسی کارشناسی ارشد
آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد
دانلود آموزش کامل پایان نامه نویسی مخصوص مقطع کارشناسی ارشد
3
پایان نامه دانشگاه شریف پایان نامه دانشگاه شریف
پایان نامه دانشگاه تهران
پایان نامه دانشگاه تهران
پایان نامه دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه دانشگاه تهران جنوب
پایان نامه دانشگاه تهران روانشناسی
پایان نامه دانشگاه تهران مدیریت
دانلود پایان نامه دانشگاه شریف
پایان نامه ارشد دانشگاه شریف
2
پایان نامه دانشگاه شریف دانلود پایان نامه دانشگاه شریف
پایان نامه ارشد دانشگاه شریف
پایان نامه ها دانشگاه شریف
فرمت پایان نامه دانشگاه شریف
جستجوی پایان نامه دانشگاه شریف
نمونه پایان نامه دانشگاه شریف
بانک پایان نامه دانشگاه شریف
لیست پایان نامه دانشگاه شریف
پایان نامه کامپیوتر دانشگاه شریف
3
پایان نامه دانشگاه تهران پایان نامه دانشگاه تهران
پایان نامه دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه دانشگاه تهران جنوب
پایان نامه دانشگاه تهران روانشناسی
پایان نامه دانشگاه تهران مدیریت
فرمت پایان نامه دانشگاه تهران
پایان نامه های دانشگاه تهران
پایان نامه معماری دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه دانشگاه تهران
3
پایان نامه دانشگاه تهران پایان نامه دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه دانشگاه تهران جنوب
پایان نامه دانشگاه تهران روانشناسی
پایان نامه دانشگاه تهران مدیریت
پایان نامه های دانشگاه تهران
فرمت پایان نامه دانشگاه تهران
پایان نامه های دانشگاه تهران
پایان نامه معماری دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه دانشگاه تهران
3
پایان نامه دانشگاه تهران مرکز پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز
پایان نامه های دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکزی
پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران مرکز
فرم پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز
لیست پایان نامه های دانشگاه تهران مرکز
نمونه پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز
پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران مرکزی
لیست پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز
3
پایان نامه دانشگاه تهران جنوب پایان نامه دانشگاه آزاد تهران جنوب
پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران جنوب
نحوه نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد تهران جنوب
پایان نامه های دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
فرمت نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد تهران جنوب
فرمت پایان نامه ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب
فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب
فرم اعلام آمادگی دفاع پایان نامه دانشگاه آزاد تهران جنوب
نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب
3
پایان نامه دانشگاه تهران روانشناسی پایان نامه های دانشگاه تهران روانشناسی
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته روانشناسی
پایان نامه ارشد روانشناسی دانشگاه تهران
پایان نامه روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
پایان نامه های ارشد روانشناسی دانشگاه تهران
پایان نامه های روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
پایان نامه کارشناسی روانشناسی دانشگاه تهران
3
پایان نامه دانشگاه تهران مدیریت پایان نامه های دانشگاه تهران مدیریت
لیست پایان نامه های دانشگاه تهران مدیریت
پایان نامه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
پایان نامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پایان نامه دکتری مدیریت دانشگاه تهران
پایان نامه های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
پایان نامه های مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
پایان نامه های مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
3
دانلود پایان نامه دانشگاه شریف دانلود پایان نامه دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه های دانشگاه شریف
دانلود پایان نامه دانشگاه صنعتی شریف
دانلود پایان نامه از دانشگاه شریف
دانلود رایگان پایان نامه دانشگاه شریف
دانلود پایان نامه های دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه از دانشگاه تهران
دانلود رایگان پایان نامه دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه حسابداری دانشگاه تهران
3
پایان نامه ارشد دانشگاه شریف پایان نامه ارشد دانشگاه تهران
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شریف
پایان نامه های ارشد دانشگاه شریف
پایان نامه ارشد دانشگاه صنعتی شریف
فرمت پایان نامه ارشد دانشگاه شریف
پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه شریف
پایان نامه ارشد معماری دانشگاه تهران
پایان نامه های ارشد دانشگاه تهران
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
3
پایان نامه رایگان پایان نامه رایگان روانشناسی
پایان نامه رایگان حسابداری
پایان نامه رایگان علوم تربیتی
پایان نامه رایگان رشته علوم تربیتی
پایان نامه رایگان مدیریت بازرگانی
پایان نامه رایگان معماری
پایان نامه رایگان کامپیوتر
پایان نامه رایگان مدیریت دولتی
پایان نامه رایگان علوم اجتماعی
2
پایان نامه رایگان روانشناسی پایان نامه رایگان روانشناسی بالینی
دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی
پایان نامه های رایگان روانشناسی
دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی بالینی
دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی
دانلود پایان نامه های رایگان روانشناسی
دانلود پایان نامه رایگان رشته روانشناسی
دانلود پایان نامه رایگان ارشد روانشناسی
دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی عمومی
3
پایان نامه رایگان حسابداری پایان نامه رایگان حسابداری
دانلود پایان نامه رایگان حسابداری
دانلود پایان نامه رایگان رشته حسابداری
دانلود رایگان پایان نامه حسابداری ارشد
دانلود رایگان پایان نامه حسابداری مالی
دانلود پایان نامه های حسابداری رایگان
دانلود رایگان پایان نامه حسابداری کارشناسی ارشد
دانلود رایگان پایان نامه حسابداری با فرمت word
دانلود رایگان پایان نامه حسابداری کارشناسی
3
پایان نامه رایگان علوم تربیتی پایان نامه رایگان علوم تربیتی pdf
دانلود پایان نامه رایگان علوم تربیتی
پایان نامه رایگان رشته علوم تربیتی
دانلود پایان نامه رایگان علوم تربیتی
دانلود پایان نامه رایگان رشته علوم تربیتی
دانلود پایان نامه های رایگان علوم تربیتی
دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی
دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی پیش دبستانی
دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی و روانشناسی
3
پایان نامه رایگان رشته علوم تربیتی دانلود پایان نامه رایگان رشته علوم تربیتی
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی
دانلود رایگان پایان نامه در رشته علوم تربیتی
دانلود رایگان پایان نامه های رشته ی علوم تربیتی
پایان نامه های رایگان رشته علوم تربیتی
دانلود رایگان پایان نامه علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی
دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی
دانلود رایگان پایان نامه برای رشته علوم تربیتی
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی
3
پایان نامه رایگان مدیریت بازرگانی دانلود پایان نامه رایگان مدیریت بازرگانی
دانلود پایان نامه رایگان رشته مدیریت بازرگانی
دانلود رایگان پایان نامه مدیریت بازرگانی بین الملل
دانلود رایگان پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
دانلود رایگان پایان نامه های رشته مدیریت بازرگانی
دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
پایان نامه رایگان رشته مدیریت بازرگانی
3
پایان نامه رایگان معماری دانلود رایگان پایان نامه معماری مهد کودک
دانلود پایان نامه رایگان معماری
دانلود رایگان پایان نامه معماری فرهنگسرا
دانلود رایگان پایان نامه معماری هتل
دانلود رایگان پایان نامه معماری مجتمع مسکونی
دانلود رایگان پایان نامه معماری موزه
دانلود رایگان پایان نامه معماری کتابخانه
دانلود رایگان پایان نامه معماری خانه موسیقی
دانلود رایگان پایان نامه معماری سینما
3
پایان نامه رایگان کامپیوتر دانلود پایان نامه رایگان کامپیوتر
پایان نامه رایگان رشته کامپیوتر
دانلود پایان نامه رایگان رشته کامپیوتر
دانلود پایان نامه رایگان مهندسی کامپیوتر
دانلود پایان نامه ارشد کامپیوتر رایگان
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی کامپیوتر
دانلود رایگان پایان نامه کاردانی کامپیوتر
دانلود رایگان پایان نامه های کامپیوتر
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
3
پایان نامه رایگان مدیریت دولتی دانلود پایان نامه رایگان مدیریت دولتی
دانلود پایان نامه رایگان رشته مدیریت دولتی
دانلود رایگان پایان نامه ارشد مدیریت دولتی
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دانلود رایگان پایان نامه برای رشته مدیریت دولتی
دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
پایان نامه های رایگان مدیریت دولتی
دانلود رایگان پایان نامه های مدیریت دولتی
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی مدیریت دولتی
3
پایان نامه رایگان علوم اجتماعی دانلود پایان نامه رایگان علوم اجتماعی
دانلود رایگان پایان نامه علوم اجتماعی پژوهشگری
دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم اجتماعی
پایان نامه رایگان رشته علوم اجتماعی
دانلود پایان نامه رایگان رشته علوم اجتماعی
دانلود پایان نامه های رایگان علوم اجتماعی
پایان نامه های رایگان رشته علوم اجتماعی
دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی علوم اجتماعی
دانلود رایگان پایان نامه ارشد علوم اجتماعی
3
پایان نامه دانشگاه تهران پایان نامه دانشگاه تهران
پایان نامه دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه دانشگاه تهران جنوب
پایان نامه دانشگاه تهران روانشناسی
پایان نامه دانشگاه تهران مدیریت
فرمت پایان نامه دانشگاه تهران
پایان نامه های دانشگاه تهران
پایان نامه معماری دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه دانشگاه تهران
2
پایان نامه دانشگاه تهران پایان نامه دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه دانشگاه تهران جنوب
پایان نامه دانشگاه تهران روانشناسی
پایان نامه دانشگاه تهران مدیریت
پایان نامه های دانشگاه تهران
فرمت پایان نامه دانشگاه تهران
پایان نامه های دانشگاه تهران
پایان نامه معماری دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه دانشگاه تهران
3
پایان نامه دانشگاه تهران مرکز پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز
پایان نامه های دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکزی
پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران مرکز
فرم پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز
لیست پایان نامه های دانشگاه تهران مرکز
نمونه پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز
پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران مرکزی
لیست پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز
3
پایان نامه دانشگاه تهران جنوب پایان نامه دانشگاه آزاد تهران جنوب
پایان نامه های دانشگاه آزاد تهران جنوب
نحوه نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد تهران جنوب
پایان نامه های دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
فرمت نگارش پایان نامه دانشگاه آزاد تهران جنوب
فرمت پایان نامه ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب
فرمت پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب
فرم اعلام آمادگی دفاع پایان نامه دانشگاه آزاد تهران جنوب
نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران جنوب
3
پایان نامه دانشگاه تهران روانشناسی پایان نامه های دانشگاه تهران روانشناسی
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته روانشناسی
پایان نامه ارشد روانشناسی دانشگاه تهران
پایان نامه روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
پایان نامه های ارشد روانشناسی دانشگاه تهران
پایان نامه های روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
پایان نامه کارشناسی روانشناسی دانشگاه تهران
3
پایان نامه دانشگاه تهران مدیریت پایان نامه های دانشگاه تهران مدیریت
لیست پایان نامه های دانشگاه تهران مدیریت
پایان نامه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
پایان نامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پایان نامه دکتری مدیریت دانشگاه تهران
پایان نامه های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پایان نامه های مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
پایان نامه های مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
پایان نامه های مدیریت اجرایی دانشگاه تهران
3
فرمت پایان نامه دانشگاه تهران فرمت پایان نامه دانشگاه تهران شمال
فرمت پایان نامه دانشگاه تهران
فرمت پایان نامه دانشگاه تهران جنوب
فرم پایان نامه دانشگاه آزاد تهران مرکز
فرمت پایان نامه دکتری دانشگاه تهران
فرمت نگارش پایان نامه دانشگاه تهران
فرمت پایان نامه دانشگاه آزاد تهران شمال
فرمت پایان نامه ارشد دانشگاه تهران
فرمت استاندارد پایان نامه دانشگاه تهران
3
پایان نامه های دانشگاه تهران پایان نامه های دانشگاه تهران رشته روانشناسی
پایان نامه های دانشگاه تهران مرکز
پایان نامه های دانشگاه تهران معماری
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته کامپیوتر
پایان نامه های دانشگاه تهران مدیریت
پایان نامه های دانشگاه تهران رشته برق
پایان نامه های دانشگاه تهران شمال
پایان نامه های دانشگاه تهران تربیت بدنی
پایان نامه های دانشگاه تهران روانشناسی
3
پایان نامه معماری دانشگاه تهران پایان نامه ارشد معماری دانشگاه تهران
موضوع پایان نامه معماری دانشگاه تهران
پایان نامه کارشناسی معماری دانشگاه تهران
پایان نامه دکتری معماری دانشگاه تهران
موضوعات پایان نامه معماری دانشگاه تهران
پایان نامه های ارشد معماری دانشگاه تهران
پایان نامه کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی معماری دانشگاه تهران
پایان نامه های دکتری معماری دانشگاه تهران
3
دانلود پایان نامه دانشگاه تهران دانلود پایان نامه های دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه از دانشگاه تهران
دانلود رایگان پایان نامه دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه حسابداری دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه از سایت دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه از کتابخانه دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه های مدیریت دانشگاه تهران
دانلود پایان نامه مدیریت دانشگاه تهران
دانلود فرمت پایان نامه دانشگاه تهران
3
پایان نامه های کارشناسی ارشد پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری
پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی
پایان نامه های کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی
پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
2
پایان نامه های کارشناسی ارشد پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری
پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی
پایان نامه های کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی
پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
3
پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پایان نامه های کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران
سایت پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران
عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران
3
پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری داخلی
پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت
پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه شهید بهشتی
عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری
عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری دانشگاه تهران
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد معماری
3
پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری
عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری
موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری
عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری
نمونه پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری
دانلود رایگان پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری
3
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی
موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
سایت پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
3
پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
3
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
3
پایان نامه های کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی
انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ( تبدیل انرژی)
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی
عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی
3
پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی پایان نامه های کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

دانلود رایگان پایان‌نامه برق – گرایش قدرت با فرمت ورد

منبع:

سایت هما تز

5-2- پیشنهادات برای آینده:

در این قسمت پیشنهاداتی برای آینده داده شده است:

  • می‌توان مدار طراحی شده در این پایان‌نامه را به طور عملی پیاده‌سازی نمود و خروجی بدست آمده از آن را با نتایج شبیه‌سازی مقایسه کرد.
  • در بررسی‌های آینده می‌توان به طراحی فضای حالت پرداخت که به مقایسه بین SoC با مبدل‌های یکپارچه شده DC-DC و بدون آنها پرداخت. این امر منجر به شناسایی اثراتی می‌شود که به طور بالقوه‌ای در غیاب مبدل‌های DC-DC سبب افت IR در خطوط فشار قوی می‌شود.
  • بعد از انجام طراحی‌های لازم می‌توان مدار معادل آن را به طور عملی پیاده‌سازی کرده و نتایج بدست آمده از آن را به طور عملی مورد بررسی و مقایسه قرار داد.
  • همچنین مدل بدست آمده از آن را می‌توان در محیط MATLAB/SIMULINK شبیه‌سازی کرده و نتایج را مورد بررسی قرار دهیم.


 

منابع و مأخذ:

 

 

[1] S. E. Abo-shady  “Analysis of self-dual excited synchronous machine” IEEE Trans. on Energy Conv.,  vol. 3,  no. 2,  pp.305 -322 1988.

[2] P. Kundur  “Power System Stability and Control”,  pp.315 -340 1993 :McGraw-Hill, Inc.

[3] “ANSI/IEEE Std. 421.1 1986”, An American National Standard/IEEE Standard Definitions for Excitation Systems for Synchronous Machines,  1985

[4] Jianxin Tang “PID controller using the TMS320C31 DSK with on-line parameter adjustment for real time dc , motor speed  and  position  control”IEEE-ISIE-2001 pp-  786-791.

[5] Sahbani, A., Ben Saad, K. & Benrejeb, M. (2008), “Design procedure of a distance based Fuzzy Sliding Mode Control for Buck converter,” International Conference on Signals,   Circuits & Systems, SCS 08, Hammemet, 2008.

[6] H. Akagi, “Control strategy and site selection of a shunt active filter for damping of Harmonic propagation in power distribution systems,” IEEE Trans. Power Delivery, vol.12, pp. 354 – 363, Jan.1997.

[7] Peter Butros,”Simulations of Rotating Brushless AC ExcitationSystem with Controlled Thyristor Bridge Rectifier for Hydropower Generators” Examensarbete 30 hp December 2011.

[8] “General Electric Power System Stability”, Lecture Note of 1979/1980, Power System Engineering Course.

[9] “421.5 1992IEEE recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies”,  IEEE Std, 1992.

[10] Chan-Ki Kim ; Korea Electr. Power Res. Inst., Daejon, South Korea Hong-Woo Rhew ; Yoon Ho Kim ;” Stability performance of new static excitation system with boost-buck converter” IEEE 1998.

[11] Hong-Woo Rhew, Seung-Ki Sul, Park, M.-H ” A new generator static excitation system using boost-buck chopper” ;  ;Dept. of Electr. Eng., Seoul Nat. Univ., South Korea.

[12] Robert W. Erickson “Fundamentals of Power Electronics. Second Edition. Secaucus, NJ, USA: Kluwer Academic Publishers, 2000. p 241.

[13]M .H . Rashid “power electronics handbook” 2nded Academic press  1998.

[14]N.Mohan, T. M. Undeland, and W. PRobbins, Power Electronics: ConvertersApplications andDesign:Wiley,1989 pp170 to pp172.

[15] Mattavelli P., Rossetto L., Spiazzi G. and Tenti P General-purpose sliding-mode  controller for DC/DC converter applications,”  in Power Electronics Specialists Conference, PESC’93 Record., 24th Annual IEEE, 609 615(1993).

[16] He Y. and Luo F.L., Sliding-mode control for dc-dc converters with constant switching frequency, Control Theory and Applications, IEE Proceedings, 153, 37-45(2006).

[17] S.C.Tan, Y.M.Lai, M.K.H, Cheung, and C.K.Tse, “On the practical design of a sliding mode voltage controlled buck converter “IEEE Trans.Power Electron, vol.20, no.2, pp.425-437Mar 2005.

[18] G. Spiazzi and P. Mattavelli, “Sliding-mode control of switchedmode power supplies in The Power Electronics  Handbook . Boca Raton, FL: CRC Press LLC, 2002, ch. 8. ”

[19] Hao-Ran Wang; Guo-Rong Zhu; Dong-Hua Zhang; Wei Chen; Yu Chen”On The Practical Design of a Single-Stage Single-Switch Isolated PFC Regulator Based on Sliding Mode Control” IEEE conf.Power Electron, vol.1, pp.719-724, 2012.

[20] S.B.Guo, X.F.Lin-Shi, B.Allard, Y.X.Gao, and Y.Ruan, “Digital  Sliding mode controller for high-frequency DC/DC SMPS, “IEEE Trans.Power Electron., vol.25, no.5 pp.1120-1123, May 2010.

[21] V. M. Nguyen and C. Q. Lee, “Indirect implementations Of sliding mode control law in buck-type converters,” in Proc. IEEE Applied Power Electronics Conf. Expo (APEC), vol. 1,  Mar. 1996 pp. 111–115.

[22] Yu Chen and Yong Kang, “The Variable-Bandwidth Hysteresis Modulation Sliding-Mode Control for the -PWM–PFM Converters IEEE Trans. Power Electron., vol.26, no.10 “, pp.2727-2734,Oct 2011.

[23] P. Mattavelli, L. Rossetto, G. Spiazzi, and P. Tenti, “Generalpurpose sliding-mode controller for dc/dc converter applications in Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conf. (PESC), Jun 1993, pp. 609–615

[24] Yu Chen and Yong Kang, “The Variable-Bandwidth Hysteresis Modulation Sliding-Mode Control for the-PWM–PFM Converters IEEE Trans. Power Electron. 2011”, vol.26, no.10, pp.2727-2734,Oct.

[25] Paul C.Krause, Oleg Wasynczuk, “Analysis of Electric machinery and Drive Systems”.

[26] Reza Kazemi, Mohammad Tavakoli Bina, “A Complete Excitation-Shaft-Bearing Model to Overcome The Shaft Induced Voltage And Bearing Current”, 2011 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference.

]27[. محسن فنودی “طراحی و شبیه سازی مبدل باک” وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی سجاد.

[28]. Bengt Johansson, “DC-DC Converters -Dynamic Model Design and Experimental Verification” Doctoral Dissertation in Industrial Automation Department of Industrial Electrical Engineering and Automation.

[29]. B. Umesh Rai (2012). S-Function Library for Bond Graph Modeling, Technology and Engineering Applications of Simulink, Prof. Subhas Chakravarty (Ed.), ISBN: 978-953-51-0635-7, InTech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

دانلود رایگان پایان‌نامه برق

منبع:

سایت هما تز

اما یکی از کارهای مهمی که می‌خواهیم در این پایان‌نامه انجام دهیم، استفاده از فیلترهای حذف هارمونیک در مبدل باک کنترل شده با مد لغزشی است تا بتوانیم حداکثر کاهش هارمونیک را داشته باشیم. در مرجع ]6[ از یک فیلتر RL بدون مبدل DC/DC برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک استفاده شده است.

در مراجع]7[ و ]8[  یک طراحی ساده برای استفاده از الکترونیک قدرت برای سیستم‌های تحریک مورد بررسی قرار گرفت که این طرح به خاطر هارمونی بودن ولتاژ ورودی به سیم‌پیچ تحریک منطقی به نظر نمی‌رسد. در مرجع ]9[  برای مبدل از یک کنترلر PI استفاده شده است ولی باز هم هارمونیک‌هایی در سیستم وجود دارند. در مراجع ]10[  و ]11[  از مبدل‌های Buck-Boost در سیستم تحریک استفاده شده است که همه این طرح‌ها بدون استفاده از فیلتر بوده و به طبع ولتاژ خروجی THD بالای دارد. ما در این پایان‌نامه علاوه بر استفاده از مبدل باک کنترل شده با مد لغزشی، با استفاده از فیلتری‌های حذف هارمونیک ولتاژ با هارمونیک بسیار کم را به سیم پیچ تحریک تزریق می‌کنیم.

 

1-3- مروری بر گذشته کنترل سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون:

جهت تحریک ماشین‌های سنکرون روش‌های مختلفی وجود دارد این روش‌‌ها با پیشرفت تکنولوژی و گذشت زمان یکی پس از دیگری ابداع شده است.برخی از این روش‌ها دارای معایبی بوده که باعث شده به فکر تغیر و اصلاح آنها بیفتیم]2[تا بتوانیم بازده را بالاتر برده و هارمونیک‌ها را کمتر کرده و THD ولتاژ خروجی را کمتر کنیم.

 

1-3-1- کنترل اتوماتیک سیستم تحریک:]3[

در این سیستم در تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون از کنترل اتوماتیک استفاده شده است بدین صورت که ولتاژ ترمینال بدون تحریک اپراتوری در محدوده عملیاتی کنترل ماشین سنکرون قرار دارد.

تنظیم ولتاژ تحت کنترل خودکار ممکن است با تحریک جریان بار اکتیو ویا راکتیو و یا توسط عناصر مختلف کنترل اصلاح شده باشد ویا ممکن است با محدودیت‌های مختلف تحریک در سیستم تحریک وجود داشته باشد.

 

1-3-1-1- مجموعه تشکیل دهنده کنترل ولتاژ:

به مجموعه‌ای اتلاق می‌گردد که در میزان ولتاژ اسمی کنترل شده در سیستم تحریک ماشین سنکرون دخالت دارد به این صورت که میزان ولتاژ ثابت است یا به تدریج با تغیر بار تغیرات انجام می‌گیرد.

 

1-3-1-2- تنظیم کننده(رگولاتور) ماشین های سنکرون:

در یک رگولاتور(تنطیم‌کننده) از یک جفت فیدبک و فوروارد استفاده شده است که ورودی و خروجی سیستم تحریک ماشین‌های سنکرون را کنترل کرده و به این صورت ورودی‌های تحریک را با متغیرهای خروجی تنظیم کند.

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

پایان نامه برق (مخابرات): پروتکل مسیریابی مقاوم و کارا برای شبکه های بی سیم اقتضایی نظامی

پایان نامه برق (مخابرات-میدان): بررسی و تحلیل ساختارهای انعکاس دهنده برگ در حوزه پلاسمونیک برای کاربرد قطعات پسیو

پایان نامه برق (مخابرات): بررسی عملکرد و شبیه‏سازی سیستم‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): بررسی و شبیه سازی و مقایسه روش های کالیبراسیون آرایه

پایان نامه برق (مخابرات): بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری وپلاریزاسیون متقاطع

پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): بهینه¬سازی جایگذاری گره¬ها در محیط¬های مختلف برای شبکه¬های حسگر فراپهن¬باند مکان¬یاب

پایان نامه برق (مخابرات): تحلیل و شبیه¬سازی تقویت امواج عبوری از نانولوله¬های¬ کربنی فلزی با بایاس DC

پایان نامه برق (مخابرات-میدان): تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

پایان نامه برق (مخابرات): تشخیص خودکار نوع مدولاسیون دیجیتال در سیستم¬های OFDM

پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی

پایان نامه برق (مخابرات):جهت یابی سیگنال¬های پهن باند در سیستم های مخابراتی

پایان نامه برق (مخابرات-سیستم): حذف تداخل در کانال مرجع رادار پسیو مبتنی بر سیگنال پخش تلویزیون دیجیتال توسط فرستنده¬های زمینی با رویکرد بازتولید

پایان نامه برق (مخابرات-سیستم):ردیابی اشیاء متحرک چندگانه در تصاویر دوربین متحرک

پایان نامه برق-مخابرات:زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش برق-مخابرات:طراحی الگوریتم جدید زمان¬بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه¬های LTE

پایان نامه برق-مخابرات:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

پایان نامه برق-مخابرات:طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

پایان نامه برق-مخابرات:کاهش مصرف انرژی در شبکه¬های حسگر بی¬سیم با مدیریت حرکت ایستگاه پایه و با استفاده از منطق فازی دو سطحی

پایان نامه برق مخابرات میدان:تشخیص تومورهای سرطانی در بافت­های بیولوژیک با استفاده از تصویربرداری ماکروویو

پایان نامه ارشد برق گرایش مدیریت و کنترل شبکه های قدرت:مشارکت واحدها با در نظر گرفتن قیود امنیتی در حضور مزرعه بادی

پایان نامه کارشناسی ارشد برق پزشکی- بیوالکتریک:ارائه یک روش برای بخشبندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی

پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش برق-میدان:تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

پایان نامه ارشد برق گرایش میکروالکترونیک:طراحی نوسان‌ساز Cross-Coupled LC با نویز فاز کم

پایان‌نامه برق قدرت:تشخیص و طبقه¬بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور¬های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور

پایان نامه ارشد برق :تولید همزمان برق وحرارت

پایان نامه ارشد برق :کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری

پایان نامه ارشد برق گرایش قدرت: استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش برق: تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

پایان نامه کارشناسی ارشد الکترونیک قدرت: جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه¬سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل¬سازی بارهای مختلف

پایان نامه ارشد گروه برق گرایش قدرت: کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش قدرت: مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو

“پایان نامه” برق: مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگرید با در نظر گرفتن توان اکتیو و راکتیو

“پایان نامه” برق قدرت: استراتژی بهینه قیمت دهی در بازار عمده فروشی برق با استفاده از الگوریتم دینامیکی pso مبتنی بر gso

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: کنترل فرکانس سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدید پذیر به کمک سیستم ذخیره ساز باتری

پایان نامه کارشناسی ارشد برق: جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

“پایان نامه” برق قدرت: تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: تاثیر شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبی بر ترانسفورماتورهای توزیع

“پایان نامه” برق قدرت: ارتقاء کیفیت توان درشبکه های تجدید ساختاریافته با حضور منابع تولید پراکنده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته ­ای از تصاویر وضوح پایین

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازآرایی وتخصیص بهینه خازن در شبکه های توزیع در جهت به حداقل رسانی تلفات انرژی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تشخیص خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

دانلود پایان‌نامه ارشد برق -قدرت – فرمت ورد

منبع:

سایت هما تز

5-2- پیشنهادات برای آینده:

در این قسمت پیشنهاداتی برای آینده داده شده است:

  • می‌توان مدار طراحی شده در این پایان‌نامه را به طور عملی پیاده‌سازی نمود و خروجی بدست آمده از آن را با نتایج شبیه‌سازی مقایسه کرد.
  • در بررسی‌های آینده می‌توان به طراحی فضای حالت پرداخت که به مقایسه بین SoC با مبدل‌های یکپارچه شده DC-DC و بدون آنها پرداخت. این امر منجر به شناسایی اثراتی می‌شود که به طور بالقوه‌ای در غیاب مبدل‌های DC-DC سبب افت IR در خطوط فشار قوی می‌شود.
  • بعد از انجام طراحی‌های لازم می‌توان مدار معادل آن را به طور عملی پیاده‌سازی کرده و نتایج بدست آمده از آن را به طور عملی مورد بررسی و مقایسه قرار داد.
  • همچنین مدل بدست آمده از آن را می‌توان در محیط MATLAB/SIMULINK شبیه‌سازی کرده و نتایج را مورد بررسی قرار دهیم.


 

منابع و مأخذ:

 

 

[1] S. E. Abo-shady  “Analysis of self-dual excited synchronous machine” IEEE Trans. on Energy Conv.,  vol. 3,  no. 2,  pp.305 -322 1988.

[2] P. Kundur  “Power System Stability and Control”,  pp.315 -340 1993 :McGraw-Hill, Inc.

[3] “ANSI/IEEE Std. 421.1 1986”, An American National Standard/IEEE Standard Definitions for Excitation Systems for Synchronous Machines,  1985

[4] Jianxin Tang “PID controller using the TMS320C31 DSK with on-line parameter adjustment for real time dc , motor speed  and  position  control”IEEE-ISIE-2001 pp-  786-791.

[5] Sahbani, A., Ben Saad, K. & Benrejeb, M. (2008), “Design procedure of a distance based Fuzzy Sliding Mode Control for Buck converter,” International Conference on Signals,   Circuits & Systems, SCS 08, Hammemet, 2008.

[6] H. Akagi, “Control strategy and site selection of a shunt active filter for damping of Harmonic propagation in power distribution systems,” IEEE Trans. Power Delivery, vol.12, pp. 354 – 363, Jan.1997.

[7] Peter Butros,”Simulations of Rotating Brushless AC ExcitationSystem with Controlled Thyristor Bridge Rectifier for Hydropower Generators” Examensarbete 30 hp December 2011.

[8] “General Electric Power System Stability”, Lecture Note of 1979/1980, Power System Engineering Course.

[9] “421.5 1992IEEE recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies”,  IEEE Std, 1992.

[10] Chan-Ki Kim ; Korea Electr. Power Res. Inst., Daejon, South Korea Hong-Woo Rhew ; Yoon Ho Kim ;” Stability performance of new static excitation system with boost-buck converter” IEEE 1998.

[11] Hong-Woo Rhew, Seung-Ki Sul, Park, M.-H ” A new generator static excitation system using boost-buck chopper” ;  ;Dept. of Electr. Eng., Seoul Nat. Univ., South Korea.

[12] Robert W. Erickson “Fundamentals of Power Electronics. Second Edition. Secaucus, NJ, USA: Kluwer Academic Publishers, 2000. p 241.

[13]M .H . Rashid “power electronics handbook” 2nded Academic press  1998.

[14]N.Mohan, T. M. Undeland, and W. PRobbins, Power Electronics: ConvertersApplications andDesign:Wiley,1989 pp170 to pp172.

[15] Mattavelli P., Rossetto L., Spiazzi G. and Tenti P General-purpose sliding-mode  controller for DC/DC converter applications,”  in Power Electronics Specialists Conference, PESC’93 Record., 24th Annual IEEE, 609 615(1993).

[16] He Y. and Luo F.L., Sliding-mode control for dc-dc converters with constant switching frequency, Control Theory and Applications, IEE Proceedings, 153, 37-45(2006).

[17] S.C.Tan, Y.M.Lai, M.K.H, Cheung, and C.K.Tse, “On the practical design of a sliding mode voltage controlled buck converter “IEEE Trans.Power Electron, vol.20, no.2, pp.425-437Mar 2005.

[18] G. Spiazzi and P. Mattavelli, “Sliding-mode control of switchedmode power supplies in The Power Electronics  Handbook . Boca Raton, FL: CRC Press LLC, 2002, ch. 8. ”

[19] Hao-Ran Wang; Guo-Rong Zhu; Dong-Hua Zhang; Wei Chen; Yu Chen”On The Practical Design of a Single-Stage Single-Switch Isolated PFC Regulator Based on Sliding Mode Control” IEEE conf.Power Electron, vol.1, pp.719-724, 2012.

[20] S.B.Guo, X.F.Lin-Shi, B.Allard, Y.X.Gao, and Y.Ruan, “Digital  Sliding mode controller for high-frequency DC/DC SMPS, “IEEE Trans.Power Electron., vol.25, no.5 pp.1120-1123, May 2010.

[21] V. M. Nguyen and C. Q. Lee, “Indirect implementations Of sliding mode control law in buck-type converters,” in Proc. IEEE Applied Power Electronics Conf. Expo (APEC), vol. 1,  Mar. 1996 pp. 111–115.

[22] Yu Chen and Yong Kang, “The Variable-Bandwidth Hysteresis Modulation Sliding-Mode Control for the -PWM–PFM Converters IEEE Trans. Power Electron., vol.26, no.10 “, pp.2727-2734,Oct 2011.

[23] P. Mattavelli, L. Rossetto, G. Spiazzi, and P. Tenti, “Generalpurpose sliding-mode controller for dc/dc converter applications in Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conf. (PESC), Jun 1993, pp. 609–615

[24] Yu Chen and Yong Kang, “The Variable-Bandwidth Hysteresis Modulation Sliding-Mode Control for the-PWM–PFM Converters IEEE Trans. Power Electron. 2011”, vol.26, no.10, pp.2727-2734,Oct.

[25] Paul C.Krause, Oleg Wasynczuk, “Analysis of Electric machinery and Drive Systems”.

[26] Reza Kazemi, Mohammad Tavakoli Bina, “A Complete Excitation-Shaft-Bearing Model to Overcome The Shaft Induced Voltage And Bearing Current”, 2011 2nd Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference.

]27[. محسن فنودی “طراحی و شبیه سازی مبدل باک” وزارت علوم و تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی سجاد.

[28]. Bengt Johansson, “DC-DC Converters -Dynamic Model Design and Experimental Verification” Doctoral Dissertation in Industrial Automation Department of Industrial Electrical Engineering and Automation.

[29]. B. Umesh Rai (2012). S-Function Library for Bond Graph Modeling, Technology and Engineering Applications of Simulink, Prof. Subhas Chakravarty (Ed.), ISBN: 978-953-51-0635-7, InTech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

دانلود متن کامل پایان‌نامه ارشد مهندسی برق – فرمت ورد

منبع:

سایت هما تز

اما یکی از کارهای مهمی که می‌خواهیم در این پایان‌نامه انجام دهیم، استفاده از فیلترهای حذف هارمونیک در مبدل باک کنترل شده با مد لغزشی است تا بتوانیم حداکثر کاهش هارمونیک را داشته باشیم. در مرجع ]6[ از یک فیلتر RL بدون مبدل DC/DC برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک استفاده شده است.

در مراجع]7[ و ]8[  یک طراحی ساده برای استفاده از الکترونیک قدرت برای سیستم‌های تحریک مورد بررسی قرار گرفت که این طرح به خاطر هارمونی بودن ولتاژ ورودی به سیم‌پیچ تحریک منطقی به نظر نمی‌رسد. در مرجع ]9[  برای مبدل از یک کنترلر PI استفاده شده است ولی باز هم هارمونیک‌هایی در سیستم وجود دارند. در مراجع ]10[  و ]11[  از مبدل‌های Buck-Boost در سیستم تحریک استفاده شده است که همه این طرح‌ها بدون استفاده از فیلتر بوده و به طبع ولتاژ خروجی THD بالای دارد. ما در این پایان‌نامه علاوه بر استفاده از مبدل باک کنترل شده با مد لغزشی، با استفاده از فیلتری‌های حذف هارمونیک ولتاژ با هارمونیک بسیار کم را به سیم پیچ تحریک تزریق می‌کنیم.

 

1-3- مروری بر گذشته کنترل سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون:

جهت تحریک ماشین‌های سنکرون روش‌های مختلفی وجود دارد این روش‌‌ها با پیشرفت تکنولوژی و گذشت زمان یکی پس از دیگری ابداع شده است.برخی از این روش‌ها دارای معایبی بوده که باعث شده به فکر تغیر و اصلاح آنها بیفتیم]2[تا بتوانیم بازده را بالاتر برده و هارمونیک‌ها را کمتر کرده و THD ولتاژ خروجی را کمتر کنیم.

 

1-3-1- کنترل اتوماتیک سیستم تحریک:]3[

در این سیستم در تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون از کنترل اتوماتیک استفاده شده است بدین صورت که ولتاژ ترمینال بدون تحریک اپراتوری در محدوده عملیاتی کنترل ماشین سنکرون قرار دارد.

تنظیم ولتاژ تحت کنترل خودکار ممکن است با تحریک جریان بار اکتیو ویا راکتیو و یا توسط عناصر مختلف کنترل اصلاح شده باشد ویا ممکن است با محدودیت‌های مختلف تحریک در سیستم تحریک وجود داشته باشد.

 

1-3-1-1- مجموعه تشکیل دهنده کنترل ولتاژ:

به مجموعه‌ای اتلاق می‌گردد که در میزان ولتاژ اسمی کنترل شده در سیستم تحریک ماشین سنکرون دخالت دارد به این صورت که میزان ولتاژ ثابت است یا به تدریج با تغیر بار تغیرات انجام می‌گیرد.

 

1-3-1-2- تنظیم کننده(رگولاتور) ماشین های سنکرون:

در یک رگولاتور(تنطیم‌کننده) از یک جفت فیدبک و فوروارد استفاده شده است که ورودی و خروجی سیستم تحریک ماشین‌های سنکرون را کنترل کرده و به این صورت ورودی‌های تحریک را با متغیرهای خروجی تنظیم کند.

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

پایان نامه برق قدرت:اینورتر و روش¬های کلیدزنی

پایان نامه برق قدرت:آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی

پایان نامه برق قدرت:بررسی حالات گذرای الکترومغناطیسی درتوربین های بادی

پایان نامه برق قدرت:رنامه ریزی تعمیر و نگهداری واحد های تولیدی مبتنی بر پیشنهاد خرید به منظور حفظ کفایت سیستم

پایان نامه برق قدرت:بهره‌برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت مبتنی به مفاهیم قابلیت اطمینان

پایان نامه برق قدرت:از الگوریتم های بهینه سازی مولد پالسی با استفاده تکاملی

پایان نامه برق قدرت:پخش بار سری زمانی

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:تخمین پارامترهای شبکه قدرت بر اساس کمیات بهره¬برداری اندازه¬گیری شده بهنگام با استفاده از واحدهای اندازه¬گیری فازوری جایابی شده به کمک الگوریتم ژنتیک

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:تخمین عدم قطعیت در کنترل مقاوم موقعیت بازوهای رباتیک

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:تشخیص اشباع و جبران¬سازی اعوجاج جریان ثانویه CT با درنظرگرفتن تغییر ساختار معمولی سیستم قدرت

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستمهای توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:جایابی بهینه محدود کننده‌های جریان خطا در میکروگریدها به منظور بهبود تداوم سرویس

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه‌های توزیع نیروی برق با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل‌های چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:زمان‌بندی تعمیرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن آسیب‌پذیری سیستم قدرت

پایان نامه ارشد گرایش قدرت:طراحی بهینه و آنالیز ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم روتور بیرونی برای توربین¬های بادی

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کاهش انحراف فرکانس یک ریزشبکه متصل به شبکه اصلی با استفاده از منطق فازی و الگوریتم PSO

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کلیدزنی بهینۀ انتقال با استفاده از مدل¬های تعادل در بازارهای برق

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل خودکار تولید سیستم قدرت در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل فرکانس در سیستم قدرت در حضور نیروگاه خورشیدی و سیستم ذخیره انرژی با باتری

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل فرکانس در سیستم قدرت مدرن در حضور مزارع بادی و باطری

پایان نامه ارشد ارشد مهندسی برق گرایش قدرت:کنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله¬ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRT

دانلود رایگان متن کامل پایان‌نامه مهندسی برق قدرت

منبع:

سایت هما تز

در این پایان نامه می‌خواهیم بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک(Buck converter) کنترل شده با مد لغزشی برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک کاربرد دارد، استفاده کنیم.

روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشی آن را به حالت تعادل می‌رساند.

مطالعات نشان می‌دهد ریپل ولتاژ DC ورودی به سیم‌پیچ تحریک می‌تواند اثرات نامطلوبی بر خروجی و شفت ژنراتور سنکرون برجای گذارد. از طرفی روش‌های کنترل غیرخطی مثل روش کنترل لغزشی توانایی بالایی در تثبت و تنظیم ولتاژهای خروجی مبدل‌های DC/DC دارند ولی با این وجود باز هم ولتاژ خروجی دارای اعوجاجاتی است. فرضیه تحقیق این است با استفاده از مد لغزشی در مبدل باک، هارمونیک‌های ولتاژ خروجی مبدل را به حداقل برسانیم. در انتها با استفاده از نرم‌افزار قدرتمند MATLAB/ SIMULINK کار شبیه‌سازی کل و قسمت مربوط به فیلترینگ صورت خواهد گرفت.

 

1-2- پیشینه و سوابق:

وظیفه اصلی سیستم تحریک تأمین جریان تحریک ماشین سنکرون است به علاوه با کنترل ولتاژ تحریک وظیفه کنترل و حفاظت یک سیستم قدرت را بر عهده دارد.]1[ برای تحریک ماشین‌های سنکرون روش‌های مختلفی وجود دارد، این روش‌ها با پیشرفت تکنولوژی و گذشت زمان یکی پس از دیگری ابداع شده و برخی از این روش‌ها دارای معایبی بوده که باعث شده است به فکر تغییر سیستم و اصلاح  وارتقاء آن‌ها بیفتیم]2[  سیستم تحریک با تغییر جریان dc سیم‌پیچ تحریک واقع بر روی رتور نیروی محرکه تولید شده ژنراتور را کنترل می‌کند تغییر بار نیروی محرکه ژنراتور نه تنها ولتاژ خرجی تنظیم می‌شود بلکه ضریب قدرت و دامنه جریان نیز کنترل می‌شود. مرجع]3[ درمورد انواع روش‌های تحریک من جمله روش تحریک استاتیک که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت صحبت شده است. در طراحی صورت گرفته در این پایان نامه می‌خواهیم از یک مبدل DC/DC باک برای تغذیه سیم‌پیچ تحریک استفاده کنیم. مبدلDC/D ‏ مبدلی است که جریان DC hc یک منبع را به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. مبدل باک (Buck converter) نوعی مبدل DC-DC کاهنده است. روش کنترلی مورد استفاده در این پایان‌نامه برای مبدل باک روش کنترل لغزشی می‌باشد.

در مرجع ]4[  از روش کنترل PID استفاده شده که سیستم در این حالت دارای سرعت پاسخ بالا هستند و می‌توانند اضافه جهش را نیز کاهش دهند. اما بعد از معرفی کنترل لغزشی در سال 1977 توسط یوتکین، استفاده از این نوع کنترلرها به خاطر خصوصیات زیادی که داشتن در الکترونیک قدرت روز به روز بیشتر می‌شد به طوری که در سال 1991 برای اولین‌بار از  این نوع کنترلرها در مبدل‌های باک           (Buck converter) توسط اسلوتین استفاده شد. ]5[

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی

“پایان نامه” برق قدرت: بررسی تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ

متن کامل سمینار برق کنترل: PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: معرفی و بررسی جبرانگر UPQC و شبیه سازی جبران افت ولتاژ

“پایان نامه” برق مخابرات: تخمین کانال در سیستم های MIMO و تاثیر آن بر ظرفیت و کیفیت

سمینار برق مخابرات: تحلیل لایه فیزیکی و MAC در شبکه های 3GPP-LTE

پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: بررسی و پیاده سازی پروتکل V.150 مودم برای ارتباط با شبکه IP

سمینار برق قدرت: مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع

متن کامل سمینار برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با استفاده از کوپلر لانژ

پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: بررسی آشکارسازهای چندکاربره در سیستم های WCDMA

متن کامل سمینار برق کنترل: بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR

دانلود “سمینار” مهندسی برق مخابرات: (IP Multimedia Subsystem (IMS

پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: طراحی سخت افزار ونرم افزار برد DSP جهت TRAU

متن کامل سمینار برق قدرت: انتخاب بهینه انواع تولید پراکنده برق در شبکه های توزیع

متن کامل سمینار برق مخابرات: مدیریت پهنای باند در هسته شبکه های نسل آینده مبتنی بر IP/MPLS

متن کامل سمینار برق الکترونیک: بررسی و شبیه سازی تاثیر MPLS و Diff Service بر ضمانت های پایدار Qos

پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: طراحی و شبیه سازی و بررسی عملکرد ساختارهای نوین شبکه های عصبی

دانلود “سمینار” مهندسی برق کنترل: بررسی کنترل فازی تطبیقی

متن کامل سمینار برق مخابرات: کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال

سمینار برق کنترل: بررسی الگوریتم بهینه سازی Simulated Annealing

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: مدلسازی تجهیزات CUSTOM POWER با استفاده از PSCAD/EMTDC

سمینار ارشد برق کنترل: تمایل بین جاذب های اجزاء چهره و جاذب های چهره کامل در قشر گیجگاهی مغز

دانلود رایگان متن کامل پایان‌نامه رشته مهندسی برق -قدرت – فرمت ورد

منبع سایت علم یار

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- پیشینه و سوابق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- مروری بر گذشته کنترل سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون…………………………………………………………….. 4

1-4- اهداف این پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-5- جنبه‌های نوآوری این پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………… 10

 

فصل دوم: مقدمه‌ای بر مبدل باک

2-1- مبدل باک step-down(buck) converter………………………………………………………………………………………… 12

2-2- حالت هدایت پیوسته مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-3- ریپل ولتاژ خروجی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-4- مزایا مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-5- معایب مبدل باک………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-6- مزایای منابع تغذیه سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-7- معایب منابع تغذیه سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-8- کنترل مبدل DC-DC  باک………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-9- بهبود پاسخ حالت دائمی با طراحی کنترل کننده مد لغزشی……………………………………………………………………….. 21

2-10- توصیف مبدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-11- مدل سازی مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-12- مدل فضای حالت مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-13- کنترل مد لغزشی مبدل باک(sliding mode control)……………………………………………………………………….. 25

2-14- تئوری کنترل لغزشی…………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-15- طراحی کنترلر مد لغزشی(SMC)……………………………………………………………………………………………………….. 26

2-16- تعیین سطح لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-17- اعمال شرط لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-18- کنترل لغزشی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-19- تعیین قانون کنترل……………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-20- مزایای کنترل مد لغزشی……………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-21- معایب کنترل مد لغزشی……………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-22- نکات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

فصل سوم: مقدمه‌ای بر ژنراتورها  

3-1- ژنراتور قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2- دسته‌بندی ژنراتورها با توجه به نوع توربین گردنده روتور………………………………………………………………………… 35

3-2-1- ژنراتورهای dc……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2-2- ژنراتور القایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2-3- ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………………………………………………… 36

3-3- ساختمان ژنراتور سنکرون  و انواع آن………………………………………………………………………………………………………. 38

3-4- ساختار ژنراتور سنکرون و مدار سیم‌پیچی………………………………………………………………………………………………… 39

3-4-1- معادلات پایه متناسب با dq0…………………………………………………………………………………………………… 41

3-4-2- معادلات اصلی ریاضی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………….. 43

3-5- نظریه سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-5-1- سیستم تحریک چیست؟………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-5-2- اجزای تشکیل دهنده سیستم تحریک…………………………………………………………………………………………. 45

3-5-2-1. تولید جریان روتور……………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-5-2-2. منبع تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-5-2-3. سیستم تنظیم کننده خودکار ولتاژ (میکروکنترلر)……………………………………………………………………… 45

3-5-2-4. مدار دنبال کننده خودکار………………………………………………………………………………………………………. 46

3-5-2-5. کنترل تحریک……………………………………………………………………………………………………………………… 46

3-5-2-6. محدود کننده جریان روتور……………………………………………………………………………………………………. 46

3-5-2-7. محدود کننده مگاوار…………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-5-2-8. محدود کننده شار اضافی………………………………………………………………………………………………………. 47

3-5-2-9. تثبیت‌کننده سیستم قدرت……………………………………………………………………………………………………… 47

وظایف سیستم تحریک……………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-6-  مدلسازی یکسو ساز تریستوری شش پالسه……………………………………………………………………………………………. 48

3-6-1- تریستورو مشخصه استاتیکی آن………………………………………………………………………………………………… 48

3-6-2- یکسو ساز شش تریستوری………………………………………………………………………………………………………. 52

 

فصل‌چهارم: نتایج حاصل از شبیه‌سازی

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

4-2- شبیه سازی یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………………….. 56

4-3- شبیه سازی مبدل باک و خواص آن………………………………………………………………………………………………………… 58

4-3-1- نحوه طراحی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………. 58

4-4- بررسی THD و FFT در ولتاژ ورودی به تحریک ژنراتور……………………………………………………………………… 64

4-5- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………………………………… 67

4-5-1- معادلات دینامیکی ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………… 68

4-5-2- بلاک s-function…………………………………………………………………………………………………………………. 77

4-5-2-1- مراحل شبیه‌سازی بلاک s-function…………………………………………………………………………………… 77

4-5-2-2- Flagها در s-function……………………………………………………………………………………………………. 79

4-6- متغیرهای مورد استفاده در سیمولینک……………………………………………………………………………………………………… 80

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای آینده

5-1- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

5-2- پیشنهادات برای آینده……………………………………………………………………………………………………………………………. 89

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

پیوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

 

    

 

 

      

 

 

 

 

فهرست  جداول

عنوان                                                                                                                                        صفحه

جدول (1-1) فهرست علایم و اختصارات شکل (1-1)…………………………………………………………………………………… 6

جدول(4-1) مقادیر پارامترهای مربوط به مبدل باک…………………………………………………………………………………………. 61

جدول(4-2): flagهای محیط متنی………………………………………………………………………………………………………………… 79

 

 

 

 

 

 

فهرست  شکل‌ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

شکل(1-1) اجزای کنترل اتوماتیک………………………………………………………………………………………………………………….. 5

شکل(1-2) بلوک دیاگرام سیستم کنترل دیجیتال………………………………………………………………………………………………. 7

شکل (1-3) دیاگرام شماتیک سیستم تحریک استاتیک………………………………………………………………………………………. 8

شکل (1-4) سیستم تحریک استاتیک ژنراتور سنکرون به همراه مبدل باک –بوست……………………………………………… 8

 

شکل (2-1-a) نمایی از یک مبدل………………………………………………………………………………………………………………….. 12

شکل (2-1-b) ولتاژ خروجی متوسط……………………………………………………………………………………………………………… 12

شکل (2-2-a)  شمایی از تقویت کننده خطی………………………………………………………………………………………………….. 14

شکل (2-2-b) شکل موج ورودی Voi به فیلتر پایین گذر……………………………………………………………………………….. 14

شکل(2-2-c) مشخصات فیلتر پایین گذر یا میرایی ایجاد شده توسط مقاومت بار R…………………………………………… 14

شکل (2-3-a) شکل موج های حالت کار هدایت پیوسته………………………………………………………………………………….. 15

شکل (2- 4) ولتاژهای خروجی برای حالت هدایت پیوسته……………………………………………………………………………….. 18

شکل (2-5) نمای شماتیک مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………… 21

شکل (2-6) مدلسازی مبدل در فضای حالت……………………………………………………………………………………………………. 22

شکل(2-7) مسیرهای سیستم و خط لغزش یک مبدل باک در فضای صفحه فاز……………………………………………………. 23

شکل 2-8) کنترل مبدل توسط مد لغزشی………………………………………………………………………………………………………… 24

شکل (2-9) نواحی موجود برای کنترل لغزشی در حالتی که ……………………………………………………… 30

شکل (2-10) نواحی محدود برای کنترل لغزشی در حالتی که …………………………………………………… 30

شکل (2-11) رسم همزمان مسیرهای فازمعادلات حالت باک…………………………………………………………………………….. 31

شکل (2-12) مسیرفازدرمحدوده خط لغزش…………………………………………………………………………………………………… 31

شکل (2-13) نمایش گرافیکی کنترل مد لغزشی نشان می‌دهد که سطح لغزش S=0 که داریم  =خطای ولتاژ متغیر

و  =ولتاژ خطای دینامیکی نسبی…………………………………………………………………………………………………………………. 32

 

شکل(3-1) شمایی از ژنراتور dc……………………………………………………………………………………………………………………. 36

شکل(3-2) شمایی از ژنراتور القایی………………………………………………………………………………………………………………… 37

شکل(3-3) شمایی از ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………………………….. 37

شکل(3-4) شمایی از ژنراتور سنکرون a)ساختار ژنراتور سنکرون b) دیاگرام سیم‌پیچی مدار……………………………… 43

شکل(3-5) نمایی از نظریه سیستم تحریک ژنراتور سنکرون………………………………………………………………………………. 44

شکل(3-6) شمایی از سیستم تحریک………………………………………………………………………………………………………………. 44

شکل(3-7) جایگاه سیستم تحریک در تولید انرژی الکتریکی…………………………………………………………………………….. 49

شکل‏(3-8) سیستم تحریک در نیروگاه…………………………………………………………………………………………………………….. 49

شکل(3-9) ساختمان تریستور………………………………………………………………………………………………………………………… 49

شکل(3-10) علامت اختصاری تریستور………………………………………………………………………………………………………….. 50

شکل(3-11) مشخصه تریستور در غیاب جریان گیت……………………………………………………………………………………….. 51

شکل (3-12) توزیع بار a) بدون اعمال ولتاژ  b) با اعمال ولتاژ………………………………………………………………………… 53

شکل (3-13) توزیع بار با اعمال ولتاژ مثبت…………………………………………………………………………………………………….. 54

 

شکل(4-1): یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………………………….. 56

شکل(4-2) ولتاژ خروجی یکسو ساز شش پالسه تریستوری………………………………………………………………………………. 57

شکل(4-3) ولتاژ خروجی مبدل باک……………………………………………………………………………………………………………….. 57

شکل(4-4) ساختار مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………. 58

شکل(4-5) رگولاتور مبدل باک………………………………………………………………………………………………………………………. 59

شکل(4-6) مدار مبدل باک…………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

شکل (4-7) مدار شبیه‌سازی شده مبدل باک…………………………………………………………………………………………………….. 60

شکل(4-8) شبیه‌سازی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی…………………………………………………………………………………… 62

شکل(4-9) ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی…………………………………………………………………………………… 63

شکل(4-10) حالت زوم شده ولتاژ خروجی مبدل باک با اعمال مد لغزشی………………………………………………………….. 63

شکل(4-11) ولتاژ خروجی مبدل باک بدون اعمال مد لغزشی……………………………………………………………………………. 64

شکل(4-12) ولتاژ خروجی مبدل باک بعد از اعمال مد لغزشی………………………………………………………………………….. 65

شکل(4-13)  مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود نداشته باشد……………………. 65

شکل(4-14) مقدار THD ولتاژ ورودی تحریک ژنراتور در حالتی که مبدل باک وجود داشته باشد………………………. 66

شکل(4-15) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتوربا اعمال مبدل باک……………………………………………………………………… 66

شکل(4-16) مقدار FFT ولتاژ تحریک ژنراتور بدون اعمال مبدل باک………………………………………………………………. 67

شکل(4-17) شبیه سازی مربوط به ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………. 69

شکل(4-18) ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون…………………………………………………………………………………………. 70

شکل(4-19) حالت زوم شده ولتاژ اعمالی به میدان ژنراتور سنکرون………………………………………………………………….. 70

شکل(4-20) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون  در فاز a……………………………………………………………………….. 71

شکل(4-21) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازa…………………………………………………… 71

شکل(4-22) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b………………………………………………………………………… 71

شکل(4-23) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فازb………………………………………………….. 72

شکل(4-24) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………………………………. 72

شکل(4-25) حالت زوم شده جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………. 73

شکل(4-26) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای d از محور dq……………………………………………….. 73

شکل(4-27) جریان خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در راستای q از محور dq……………………………………………….. 74

شکل(4-28) گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون……………………………………………………………………………… 74

شکل(4-29) حالت زوم شده گشتاور الکتریکی خروجی از ژنراتور سنکرون………………………………………………………. 75

شکل(4-30) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز a…………………………………………………………………………… 75

شکل(4-31) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز b…………………………………………………………………………… 76

شکل(4-32) ولتاژ خروجی استاتور ژنراتور سنکرون در فاز c…………………………………………………………………………… 76

شکل (4-33) نمایی از بلاک s-function در سیمولینک…………………………………………………………………………………. 77

شکل (4-34) نمایی کلی  از کار در بلاک سیمولینک………………………………………………………………………………………… 77

شکل (4-35) نمایی کلی از چرخه شبیه‌سازی s-function……………………………………………………………………………… 78

شکل(4-36) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط a (ولتاژ منبع)…………………………………………………………………………….. 80

شکل(4-37) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط b (ولتاژ منبع)……………………………………………………………………………. 80

شکل(4-38) پارامتر بلاک مربوط به ولتاژ خط c (ولتاژ منبع)…………………………………………………………………………….. 81

شکل(4-39) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به تولیدکننده 6 پالسه…………………………………………………………………….. 81

شکل(4-40) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مبدل تریستوری………………………………………………………………………… 82

شکل(4-41) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به ماسفت موجود در مبدل باک………………………………………………………. 82

شکل(4-42) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به دیود موجود در مبدل باک………………………………………………………….. 83

شکل(4-43) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RL در مبدل باک…………………………………………………………………………. 83

شکل(4-44) مشخصات پارامتر بلاک مربوط RC در مبدل باک…………………………………………………………………………. 84

شکل(4-45) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به مقاومت R در مبدل باک……………………………………………………………. 84

شکل(4-46) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک……………………………………………… 85

شکل(4-47) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به زیرسیستم کنترل‌کننده مد لغزشی در مبدل باک…………………………….. 85

شکل(4-48) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به سوئیچینگ در زیرسیستم مد لغزشی در مبدل باک………………………… 86

شکل(4-49) مشخصات پارامتر بلاک مربوط به بلاک s-function…………………………………………………………………… 86

 

 

 

 

چکیده

روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به  تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشی آن را به حالت تعادل می‌رساند. تاکنون در تحقیقات انجام شده به روش تغذیه استاتیک سیستم تحریک استفاده از مبدل‌های DC/DC کاهنده توجه ویژه‌ای نشده است.

در این پایان‌نامه، بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک                (Buck converter) کنترل‌شده با مد لغزشی برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک کاربرد دارد، استفاده کنیم.

ما در این پایان‌نامه با روش کنترل لغزشی سعی در کاهش اثرات اغتشاشات (شامل تغییر ولتاژ وردی و تغییر بار) و تنظیم ولتاژ خروجی با دینامیک بسیار سریع و حداکثر کاهش هارمونیک‌ها خواهیم بود. همچنین با استفاده از SIMULINK/MATLAB کارآمد بودن این سیستم را نشان خواهیم داد.


 

 

 

 

 

 

فصل اول:

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه:

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکۀ قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفا می‌کنند. و برای ژنراتورسنکرون برای تولید بخش اعظم توان الکتریکی در سراسر جهان به کار می‌رود .

در یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم‌پیچ رتور اعمال می‌گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی چرخانده می‌شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید. این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ‌های استاتور ژنراتور القاء می‌نماید. در رتور باید جریان ثابتی اعمال شود. چون رتور می‌چرخد نیاز به آرایش خاصی برای رساندن توان DC به سیم پیچ‌های میدانش دارد. برای انجام این کار 2 روش موجود است:

1- از یک منبع بیرونی به رتور با رینگ‌های لغزان و جاروبک .

2- فراهم نمودن توان  DCاز یک منبع توان DC، که مستقیماً روی شفت ژنراتورسنکرون نصب می‌شود.

یک سیستم تحریک استاتیک به لحظ عملکرد شبیه تنظیم‌کننده اتوماتیک ولتاژ میدان رفتار می‌کند بطوریکه اگر ولتاژ  ژنراتور کاهش داشته باشد جریان میدان را افزایش می‌‌دهد و بر عکس اگر ولتاژ ژنراتور افزایش داشته باشد جریان میدان را کاهش می‌دهد. در واقع سیستم تحریک استاتیک توان میدان اصلی ژنراتور تأمین می‌‌کند در حالیکه تنظیم کننده ولتاژ، توان میدان تحریک کننده را برآورده می‌سازد. در سیستم تحریک استاتیک 3 مؤلفه اصلی وجود دارند: قسمت کنترل، پل یکسوساز و ترانسفورماتور قدرت که در ترکیب باهم میدان ژنراتور را برای دستیابی به ولتاژ خروجی مناسب، کنترل می‌‌کنند.

جریان DC تزریق شده به سیم‌پیچ تحریک باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد در غیر این صورت اثرات هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک در شفت ژنراتور سنکرون نیز قابل مشاهده است. این عمل علاوه بر کاهش کیفیت توان تزریقی به شبکه باعث افزایش تلفات در سیستم و در نتیجه افزایش هزینه‌های بهره‌برداری می‌شود.

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیککنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

“پایان نامه” برق کنترل: طراحی ساختار کنترل برای برج های تقطیر سری

دانلود متن کامل سمینار برق کنترل: کنترل توپ ضد هوایی با استفاده از کنترل فازی

سمینار ارشد برق قدرت: مدلسازی عدم قطعیت در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال

“پایان نامه” برق قدرت: مکان یابی بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان

سمینار ارشد برق الکترونیک: مدلسازی افزاره مداری سامانه های میکروفلوئیدی مجتمع

دانلود سمینار ارشد برق کنترل: کاربرد فیلتر کالمن عصبی در بهبود سیگنال های صوتی

سمینار ارشد برق کنترل: طراحی محیط نرم افزاری کنترل و مانیتورینگ از طریق اینترنت

دانلود “سمینار” مهندسی برق : تشخیص چهره انسان

سمینار ارشد برق الکترونیک: جایابی و مقداریابی بهینه خازن در شبکه های توزیع آلوده به هارمونیک

متن کامل سمینار برق کنترل: روش های مدلسازی نور و فازی سیستم با تقریب خطی و محلی

“پایان نامه” برق قدرت: طراحی سیمولاتور بلادرنگ توربین بخار گاز

سمینار برق کنترل: طراحی و پیاده سازی کنترل پیش بین غیرخطی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: مبدل ماتریسی و کاربردهای آن

دانلود سمینار برق قدرت: کنترل برداری موتور القایی دوبل استاتور

پایان نامه ارشد برق الکترونیک: طراحی و تحلیل یک مخلوط کننده متعادل در باند فرکانسی

 

دانلود رایگان متن کامل پایان‌نامه مهندسی برق – فرمت ورد

منبع:

سایت هما تز

در این پایان نامه می‌خواهیم بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک(Buck converter) کنترل شده با مد لغزشی برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک کاربرد دارد، استفاده کنیم.

روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشی آن را به حالت تعادل می‌رساند.

مطالعات نشان می‌دهد ریپل ولتاژ DC ورودی به سیم‌پیچ تحریک می‌تواند اثرات نامطلوبی بر خروجی و شفت ژنراتور سنکرون برجای گذارد. از طرفی روش‌های کنترل غیرخطی مثل روش کنترل لغزشی توانایی بالایی در تثبت و تنظیم ولتاژهای خروجی مبدل‌های DC/DC دارند ولی با این وجود باز هم ولتاژ خروجی دارای اعوجاجاتی است. فرضیه تحقیق این است با استفاده از مد لغزشی در مبدل باک، هارمونیک‌های ولتاژ خروجی مبدل را به حداقل برسانیم. در انتها با استفاده از نرم‌افزار قدرتمند MATLAB/ SIMULINK کار شبیه‌سازی کل و قسمت مربوط به فیلترینگ صورت خواهد گرفت.

 

1-2- پیشینه و سوابق:

وظیفه اصلی سیستم تحریک تأمین جریان تحریک ماشین سنکرون است به علاوه با کنترل ولتاژ تحریک وظیفه کنترل و حفاظت یک سیستم قدرت را بر عهده دارد.]1[ برای تحریک ماشین‌های سنکرون روش‌های مختلفی وجود دارد، این روش‌ها با پیشرفت تکنولوژی و گذشت زمان یکی پس از دیگری ابداع شده و برخی از این روش‌ها دارای معایبی بوده که باعث شده است به فکر تغییر سیستم و اصلاح  وارتقاء آن‌ها بیفتیم]2[  سیستم تحریک با تغییر جریان dc سیم‌پیچ تحریک واقع بر روی رتور نیروی محرکه تولید شده ژنراتور را کنترل می‌کند تغییر بار نیروی محرکه ژنراتور نه تنها ولتاژ خرجی تنظیم می‌شود بلکه ضریب قدرت و دامنه جریان نیز کنترل می‌شود. مرجع]3[ درمورد انواع روش‌های تحریک من جمله روش تحریک استاتیک که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت صحبت شده است. در طراحی صورت گرفته در این پایان نامه می‌خواهیم از یک مبدل DC/DC باک برای تغذیه سیم‌پیچ تحریک استفاده کنیم. مبدلDC/D ‏ مبدلی است که جریان DC hc یک منبع را به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. مبدل باک (Buck converter) نوعی مبدل DC-DC کاهنده است. روش کنترلی مورد استفاده در این پایان‌نامه برای مبدل باک روش کنترل لغزشی می‌باشد.

در مرجع ]4[  از روش کنترل PID استفاده شده که سیستم در این حالت دارای سرعت پاسخ بالا هستند و می‌توانند اضافه جهش را نیز کاهش دهند. اما بعد از معرفی کنترل لغزشی در سال 1977 توسط یوتکین، استفاده از این نوع کنترلرها به خاطر خصوصیات زیادی که داشتن در الکترونیک قدرت روز به روز بیشتر می‌شد به طوری که در سال 1991 برای اولین‌بار از  این نوع کنترلرها در مبدل‌های باک           (Buck converter) توسط اسلوتین استفاده شد. ]5[

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: طراحی گیرنده اولتراواید بند با مدولاسیون پ.پ.ام براساس کورلیتور دیجیتال

دانلود متن کامل سمینار برق کنترل: کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از کنترل فازی

“پایان نامه” برق مخابرات: دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک

سمینار برق الکترونیک: بررسی روش های تشخیص هویت با استفاده از تصاویر عنبیه

پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: کاربرد فیلترهای SAW در مخابرات موبایل و ماهواره

پایان نامه کارشناسی ارشد برق مخابرات: آنالیز و شبیه سازی تقویت کننده یک طبقه مایکروویوی سیگنال کوچک

سمینار برق قدرت: مدل های پدیده کرونا در خطوط انتقال و نحوه ارزیابی تلفات آن

پایان نامه کارشناسی ارشد برق قدرت: ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در سیستم های تجدید ساختار یافته صنعت برق

پایان نامه ارشد برق الکترونیک: شبکه های نوری (تحقیق و بررسی سوییچ های نوری)

دانلود “سمینار” مهندسی برق مخابرات: محفظه محافظ آنتن رادار

پایان نامه کارشناسی ارشد برق الکترونیک: کاربرد شبکه های عصبی در پنهان شکنی تصاویر

سمینار برق قدرت: بررسی تاثیر اتوماسیون شبکه توزیع بر بهبود قابلیت اطمینان

پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: طراحی کنترل کننده های هوشمند PID برای سیستم چند متغیره غیرخطی

“پایان نامه” برق الکترونیک: مبدل آنالوگ به دیجیتال با ساختار FOLDING AND INTERPOLATING

متن کامل سمینار برق قدرت: قیمت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختار شده

متن کامل سمینار برق قدرت: جایابی سکسیونرها به منظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها

پایان نامه مهندسی برق مخابرات: تعیین مشخصه ها و مدل سازی کانال UWB در داخل ساختمان

پایان نامه کارشناسی ارشد برق کنترل: شناسایی روی خط سیستم های چند متغیره با استفاده از روش زیرفضا

دانلود پایان‌نامه رشته مهندسی برق فرمت ورد

منبع:

سایت هما تز

1-1- مقدمه:

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکۀ قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفا می‌کنند. و برای ژنراتورسنکرون برای تولید بخش اعظم توان الکتریکی در سراسر جهان به کار می‌رود .

در یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم‌پیچ رتور اعمال می‌گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی چرخانده می‌شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید. این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ‌های استاتور ژنراتور القاء می‌نماید. در رتور باید جریان ثابتی اعمال شود. چون رتور می‌چرخد نیاز به آرایش خاصی برای رساندن توان DC به سیم پیچ‌های میدانش دارد. برای انجام این کار 2 روش موجود است:

1- از یک منبع بیرونی به رتور با رینگ‌های لغزان و جاروبک .

2- فراهم نمودن توان  DCاز یک منبع توان DC، که مستقیماً روی شفت ژنراتورسنکرون نصب می‌شود.

یک سیستم تحریک استاتیک به لحظ عملکرد شبیه تنظیم‌کننده اتوماتیک ولتاژ میدان رفتار می‌کند بطوریکه اگر ولتاژ  ژنراتور کاهش داشته باشد جریان میدان را افزایش می‌‌دهد و بر عکس اگر ولتاژ ژنراتور افزایش داشته باشد جریان میدان را کاهش می‌دهد. در واقع سیستم تحریک استاتیک توان میدان اصلی ژنراتور تأمین می‌‌کند در حالیکه تنظیم کننده ولتاژ، توان میدان تحریک کننده را برآورده می‌سازد. در سیستم تحریک استاتیک 3 مؤلفه اصلی وجود دارند: قسمت کنترل، پل یکسوساز و ترانسفورماتور قدرت که در ترکیب باهم میدان ژنراتور را برای دستیابی به ولتاژ خروجی مناسب، کنترل می‌‌کنند.

جریان DC تزریق شده به سیم‌پیچ تحریک باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد در غیر این صورت اثرات هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک در شفت ژنراتور سنکرون نیز قابل مشاهده است. این عمل علاوه بر کاهش کیفیت توان تزریقی به شبکه باعث افزایش تلفات در سیستم و در نتیجه افزایش هزینه‌های بهره‌برداری می‌شود.

برای دانلود پایان نامه تمام متن با فرمت ورد اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه در سایت علم یار

دیگر پایان نامه های رشته مهندسی برق که در سایت فوق می توانید دانلود کنید :

 

 

“پایان نامه” برق قدرت: بررسی شاخص های پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

دانلود سمینار ارشد برق قدرت: بررسی روش های جدید و مدرن کنترل موتورهای القایی

پایان نامه برق دانشگاه علم وصنعت – فیلتر تطبیقی و کاربرد آن حذف نویز در سیگنال های ECG

سمینار برق قدرت: ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی

“پایان نامه” برق: اندازه گیری قند خون به صورت غیرتهاجمی با امواج التراسوند

سمینار برق قدرت: بررسی اثر برقگیرهای اکسید فلز در محدود سازی رفتار فررورزونانسی

سمینار برق الکترونیک: بررسی روش های فشرده سازی صوت

سمینار برق کنترل: بررسی کاربرد شبکه های عصبی در سیستم کنترل پرواز

“پایان نامه” برق قدرت: بررسی و نظارت همه جانبه کیفیت توان در شبکه های قدرت

سمینار برق الکترونیک: پنهان شکنی تصاویر با استفاده از شبکه های عصبی

“پایان نامه” برق الکترونیک: تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: جایابی بهینه پست های فوق توزیع

“پایان نامه” برق قدرت: شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

سمینار برق مخابرات: طراحی و شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای