موضوع پایان نامه: دانلود پروژه رشته پزشکی در موردصنعت داروسازی – قسمت سومپایان نامه -


هرگاه امکان مطالعه تک تک افراد یک «جامعه میسر نباشد، به ناچار مطالعه بر روی بخش کوچکی از جامعه که «نمونه» نامیده می‌شود، صورت خواهد گرفت. مهمترین ویژگی نمونه این است که «نمونه باید تمام ویژگی‌های جامعه را داشته باشد یا به عبارتی نماینده جامعه باشد». به این ترتیب، نتیجه بدست آمده از مطالعه بر روی نمونه را می‌توان به کل جامعه تعمیم داد. در انجام آزمون‌های تجزیه‌ای و کنترلی، مطالعه جامعه دراغلب موارد مقدور نیست دلایل این امر عبارتند از:

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

1- عدم دسترسی به کل جامعه، مانند مطالعه بر روی آلودگی‌های یک رودخانه.

2- تخریبی بودن آزمون مانند اغلب آزمون‌های تجزیه‌ای فیزیکی و شیمیایی، برای مثال می‌توان آزمون سختی قرص‌ها (آزمون فیزیکی) یا آزمون تعیین مقدار ماده مؤثره (آزمون شیمیایی) را نام برد.

3- بالا بودن هزینه مطالعه جامعه.

در اغلب آزمون‌های کنترلی فرآورده‌های دارویی، به یکی از سه دلیل فوق امکان مطالعه جامعه (یک سری Batchllot) وجود ندارد. البته موارد استثناء نی دیده می‌شوند. آزمون تشخیص ذرات معلق در آمپول‌های تزریقی از جمله آزمون‌های غیر تخریبی و با صرفه است که قابل انجام بر روی کل جامعه (یک بچ آمپول تولید شده) می‌باشد.

نمونه‌برداری عملیاتی است که در آن بخش کوچکی از یک مجموعه به صورت تصادفی و بدون توجه به کیفیت آن به منظور خاص انتخاب و برداشته می‌شود. در صنعت داروسازی به منظور حصول اطمینان از کیفیت اقلام دارویی (مواد مؤثره، مواد جانبی، مواد و ملزومات بسته‌بندی، ‏فرآورده‌های نهایی و غیره) نمونه‌ برداری انجام می‌گیرد. بنابراین عمیات نمونه‌برداری بسیار مهم بوده و یک بخش اساسی از سیستم تضمین کیفیت را تشکیل می‌دهد، چون بر اساس آزمایش بر روی نمونه‌هایی که نماینده کل ماده نیستند، نمی‌توان نتیجه‌گیری معتبری در مورد کیفیت کل مجموعه انجام داد.

عملیات نمونه برداری باید با هدف آن، نوع کنترلی که باید انجام شود و نوع ماده متناسب باشد. این عملیات باید به صورت مکتوب و با شرح کلید جزئیات موجود بوده و نیز در حین انجام کار نیز به طور کامل مستند و ثبت گردد.

نمونه: بخشی از ماده که براساس عملیات مشخصی برداشته می‌شود. میزان هر نمونه باید جهت انجام کلیه آزمایشات پیش‌بینی شده، از جمله تکرار و بایگانی نمونه نیز کافی می‌باشد.

سری بچ (batch/ lot): یک مفدار معین از ماده اولیه، بسته‌بندی و یا محصول نهایی که در یک فرآیند واحد و یا یک مجموعه فرآیند، فرآوری شده و می‌توان آن را همگن در نظر گرفت. در تولید پیوسته، یک سری به بخش زمانی معینی از تولید نسبت داده می‌شود که همگن هستند و همچنین شرایط تولید پایدار و بدون تغییر باشد.

محموله: مقداری از ماده اولیه و یا محصول دارویی که به وسیله یک سازنده تولید شده در یک زمان دو پاسخ به درخواست و یا سفارش خاصی ارائه و فروخته می‌شود. یک محموله می‌تواند شامل یک یا چند واحد بسته‌بندی و همچنین چندین سری باشد.

محصول نهایی: محصولی که تمامی مراحل تولید از جمله بسته‌بندی به فرم نهایی و برچسب زنی را پشت سر گذاشته باشد.

ماده بسته‌بندی: هر ماده‌ای، از جمله مواد چاپ شده است. مواد بسته‌بندی بر اساس این که در تماس مستقیم با محصول باشند یا نه، به انواع اولیه و ثانویه تقسیم می‌گردند.

ماده اولیه: هر ماده‌ای با کیفیت معین که در تولید یک محصول دارویی بکار رفته باشد، به استثنای مواد بسته‌بندی.

نمونه‌ نهایی: نمونه‌ای که جهت انجام عملیات ‌آزمایش آماده است.

نمونه اصلی: نمونه‌ای که مستقیماً از ماده برداشته شده است.

نمونه بایگانی: نمونه‌ای که به عنوان بخشی از نمونه اصلی جهت کنترل‌های آینده نگهداری و ذخیره می‌گردد. مقدار نمونه بایگانی باید جهت حداقل دو بار آزمایش کامل کافی باشد.

نمونه تصادفی: نمونه‌ای که در آن بخش‌های متفاوت ماده، ماده شانس یکسانی جهت انتخاب داشته‌اند.

نمونه بردار: شخص مسئول جهت انجام عملیات نمونه برداری.

طرح نمونه برداری: توصیف محل، تعداد واحدها و یا مقدار ماده‌ای که باید برداشته شود، به همراه محدوده‌های قابل قبول.

عملیات نمونه برداری: نحوه اجرای کامل نمونه برداری از ماده معین به منظور خاص، توصیف مکتوب این عملیات به همراه جزئیات، به عنوان پروسکل نمونه‌برداری در نظر گرفته می‌شود.

واحد نمونه‌برداری: هر بخش مجزا در محموله که می‌توان آن را به عنوان یک بسته‌بندی از طرف و یا شبکه در نظر گرفت.

2- هدف نمونه‌برداری

متن کامل در سایت امید فایل 

نمونه‌برداری می‌تواند با اهداف متفاوتی انجام شود از جمله: تایید اولیه منبع تولید داده، تایید محموله داد شده، تست و آزاد سازی سری ساخت جهت مصرف، کنترل حین تولید، کنترل‌های خاص، بررسی جهت ترخیص گمرکی، کنترل فساد و یا تقلب در مواد، نگهداری و بایگانی نمونه جهت کنترل‌های آینده.

کنترل‌های مورد نظر بر روی نمونه‌ها می‌تواند شامل تست شناسی داده، انجام آزمایش‌های کامل و یا بخشی از آزمون‌های فارما کوپه‌ای و یا آزمون‌های خاص باشد.

انواع مواد در عملیات نمونه‌برداری عبارتند از :

  • مواد اولیه
  • مواد حد وسط در فرآیند تولید
  • محصولات دارویی در حین تولید، قبل یا بعد از بسته بندی
  • مواد بسته بندی اولیه و ثانویه

3- مسئولیت انجام نمونه برداری آزمایش:

واحدهایی که ملزم به انجام این عملیات هستند عبارتند از:

تولید کننده‌ها در جهت اجرای اصول GMP

مصرف کننده‌ها شامل بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در تملک دارد دخیل هستند ارگان‌های نظارتی دارویی در مواردی چون ترخیص محصولات قرنطینه پس از تولید یا واردات و یا جهت ردیابی داروهای فاسد، آلوده و تقلبی و جعلی.

4- فرآیند نمونه برداری

1-4- تسهیلات:

تجهیزات و تسهیلات به گونه‌ای طراحی می‌شوند که از آلودگی مواد، افراد و محیط و همچنین آلودگی‌های متقاطع با سایر محصولات، مواد و یا آلودگی‌های محیطی جلوگیری نمایند و فرد مجری در زمان اجرای عملیات کاملاً محافظت گردد. تا جایی که امکان دارد این عملیات در محیط یا فضای اختصاصی و مجزا انجام می‌شود، ولی در زمان نمونه‌برداری از خط تولید این ممکن نیست. همچنین برداشتن نمونه از ظروف بسیار بزرگ مواد اولیه نیز با مشکل مواجه می‌گردد. به عنوان یک اصل کلی شرایط فضای نمونه‌برداری باید مشابه فضای ساخت داده دارویی باشد. باز کردن ظروف مواد استیل در شرایط آسپتیک و فقط در صورت ضرورت انجام می‌شود و نیز برخی از مواد مانند هورمون هاوپنی سیلین الزاماً در محیط اختصاصی و با تسهیلات ویژه باز می‌شوند. برداشتن نمونه از محصولات نهایی دارویی دور بسته بندی‌ شکل دارویی مربوطه، عموماً نیاز شرایط محیطی خاصی ندارد.

2-4- ابزار و وسایل:

فرد مسئول اجرای عملیات باید تمامی ابزار آلات داوات لازم جهت باز کردن بسته‌ها، بشکه‌ها و ظروف را در دسترس داشته باشد. ابزار غبارگیری (ترجیحاً به صورت مکنده) و وسایل بستن مجدد ظروف (مانند نوارهای پملپ) همچنین برچسب پشت چسب‌دار که نشان دهد بخشی از محتویات ظرف یا بسته برداشته شده است، اغلب مورد نیاز است.

پاک‌سازی و تمیز کردن ظرف باید قبل از عملیات انجام شود. نمونه‌برداری از مواد یکنواخت نیاز به ابزار پیچیده ندارد. انواع پیت‌ها، بشر، قیف و ابزارها ملاقه‌ای شکل جهت مایعات با ویسکوزیته پائین وسیله استوانه‌ای جهت مایعات با ویسکوزیته بالا، کاردک و سرتاس جهت جامدات پودری یا گرانول و همچنین قاشق‌های سرامیکی یا استیل زنگ نزن که قابلیت استریل شدن به وسیله حرارت را دارند، جهت مواد استریل بکار می‌روند. ابزار مناسب جهت نمونه برداری از مواد غیر یکنواخت پیچیده بوده و نظافت آنها مشکل است. مثلاً لوله‌هایی با داشتن دریچه در قسمت پائین آنها جهت مایعات در ظروف بزرگ و میله‌های شکاف‌دار که دارای نوک تیز باشند، جهت جامدات پودری یا گرانولی مناسب هستند، نکته مهم این است که دستورالعمل سازنده در زمان استفاده از ابزار نمونه‌برداری باید اجرا گردد. تمامی ابزار آلات باید از مواد خنثی و پایدار ساخته شده کاملاً قابل نظافت باشند و این ابزار قبل و بعد از مصرف کاملاً شسته و با آب یا حلال مناسب آبکشی و خشک گردند و محل نگهداری مناسب داشته باشند. مراحل کامل نظافت با ذکر جزئیات در دستورالعمل مربوطه ذک می‌گردد همچنین تسهیلات کافی جهت شستشو باید در دسترس باشد. می‌توان از ابزار یکبار مصرف نیز استفاده نمود که فواید خاص خود را دارد.

3-4- مسئولیت:

فرد نمونه بردار (مجری عملیات) لازم نیست که یک آنالیست با تجربه باشد، ولی باید کاملاً آموزش دیده و دارای اطلاعات کافی در مواد دارویی باشد. یکی از اصول اساسی، داشتن وجدان کاری و توجه دقیق به جزئیات است. لازم است کاملاًص مراقب هر گونه علامت آلودگی و خرابی ماده باشد که کوچک‌ترین مورد مشکوکی را باز که جزئیات در استاد نمونه‌برداری مثبت نمایده آموش‌های اولیه و دوره‌ای مربوط به عملیات نمونه برداری که فرد مجری باید به طور کامل آنها را گذرانده باشد (آموزش باید مستند بودن و در مدارک آموزشی فرد نگهداری شود) عبارتند از:

  • طرح‌های نمونه‌برداری
  • خطرات آلودگی محیطی، ماده و متقاطع
  • احتیاط‌های لازم در خصوص مواد ناپایدار و یا استریل برچسب‌ها و تطبیق آن با معیار‌های موجود
  • اهمیت ثبت هر گونه شرایط غیر منتظره و غیرمعمول در صورتی که ارگان نظارتی دولتی نیاز به نمونه‌برداری از مواد دارویی دارد (خصوصاً مواد حساس و استریل) بهتر است افراد آموزش دیده از شرکت با استفاده از دستورالعمل خود، کار را انجام دهد و بازرس ناظر، به صورتی که موجب آلودگی ماده نشود، ‏فرآیند را ملاحظه و نظارت کند.

4-4- مدارک و اسناد:

یک دستورالعمل مکتوب که از ابتدا تا انتهای کار را جزئیات توصیف می‌نماید، لازم است. مواردی چون شرایط فرد، ماده و محل، روش، ابزار، مقدار، ایمنی و احتیاط نگهدای، شرایط خاص و مواردی که باید ثبت گردد، برای هر نوع ماده باید در این سند ذکر شده باشد. برچسب بکار رفته بر روی ظرف حاوی نمونه و بسته‌های که نمونه از آن برداشته شده نیز جزو اسناد نمونه برداری محسوب می‌گردند. این برچسب باید به گونه‌ای باشد که تاریخ، فرد مجری عملیات، نام ماده، مقدار، شماره سری، تاریخ ساخت، تاریخ انقضا، شرایط نگهداری ماده، تعداد کل ظروف حاوی نمونه و هدف نمونه‌برداری را نشان می‌دهد. لازم است برچسب قبل از اجرای عملیات، پر شده و روی ظرف نمونه الصاق گردد.

5-4- احتیاطات:

در حین عملیات باید به هر گونه علامت عدم یکنواختی ماده توجه نمود، این نشانه‌ها عبارتند از: تفاوت در شکل، لاندازی یا رنگ ذره کریستالی، گرانولی و یاپور ماده جامد، پوسته مرطوب در مواد جاذب آب، رسوب مواد جامد در مایع یا محصولات نیمه جامد، لایه ‌لایه شدن مواد مایع. چنین تغییراتی که برخی از آن‌ها می‌تواند به آسانی قابل برگشت باشد، گاهی به دلیل شرایط نگهداری یا حمل و نقل و یا قرارگیری دوره‌ای خارح از حد مطلوب رخ دهد. بخش‌های غیر یکنواخت مواد (در صورتی که وضعیت غیر عادی رخ نداده باشد) به طور جداگانه از سایر موادی که ظاهر معمول دارند، تست می‌شوند. در این گونه موارد از مخلوط کردن نمونه‌های بخش‌های مختلف (در مواد غیر یکنواخت) باید خودداری نموده زیرا می‌تواند باعث پوشاندن آلودگی، جبران Potency پایین و یا سایر مشکلات کیفی گردد.

6-4- ایمنی و سلامت

خواندن و رعایت اطلاعات ایمنی مربوط به ماده قبل از نمونه‌برداری از ماده یا محصول، یکی از وظایف فرد نمونه بردار است. این اطلاعات باید شامل احتیاطات ایمنی لازم جهت فرد، ماده و محیط باشد. نمونه‌بردار باید دارای مباس مناسب و محافظ بوده و در صورت نیاز به تجهیزات خاص مانند ماسک‌های ویژه باید آموزش کافی جهت استفاده از آن را دیده باشد.

7-4- نگهداری و ذخیره:

ظرفی که جهت نگهداری نمونه بکار می‌رود نباید با ماده واکنش داده و یا باعث آلودگی آن گردد. همچنین آن را از نور، رطوبت، هوا و سایر عامل مضر، بر اساس دستورالعمل نگهداری ماده حفظ نماید. به عنوان یک اصل کلی ظرف کاملاً بدون درز و نفوذ ناپذیر باشد.

نمونه مواد سبک مایع یا جامد در یک یا چند ظرف مناسب گذاشته می‌شود. نمونه مایعات در بطری شیشه‌‌ای با در پیچی دارای نوار دزدگیر ضد بخار (از جنس ماده خنثی) حفظ می‌شود. جهت مواد جامد یا نیمه‌جامد نیز ظروف شیشه‌ای با درپیچی ارجح هستند و در صورتی که باشد، از سایر جنس‌ها می‌توان استفاده کرد.

مواد حساس به نور شیشه آمبرو یا با پیچیدن شیشه بی‌رنگ در فویل یا کاغذ سیاه رنگ حفظ می‌شوند.

هر گونه فضای خالی در بالای ماده به جهت احتمال تجزیه یا اکسیداسیون باید به حداقل برسد. در صورتی نیاز به گاز نیتروژن، تجهیزات آن باید در محل موجود باشد. در صورتی که یک نمونه به چند ظرف تقسیم شده است، تمام آنها باید در یک بسته دارای برچسب مشخصات کامل حمل گردند. در صورتی که نمونه بایگانی شده و به مدت طولانی نگهداری شود، جنس و شرایط ظرف آن باید مشابه ظرف ماده اصلی بوده و شرایط نگهداری آن کاملاً رعایت گردد. همچنین وضعیت در پوش و برچسب آن باید به گونه‌ای باشد که هر گونه بازشدگی غیر مجاز را نشان دهد. باید توجه داشت که برگرداندن فونه به ظرف ماده اصلی (اولیه، بسته‌بندی) به هیچ وجه مجاز نیست. بایگانی نمونه از هر سری محصول دارویی تا یکسال پس از تایرخ انقضاء آنها باید نگهداری شود.

فلوئو سینولون پهادو کرم025/0

دسته داروئی Category :

کورتیکوستروئید موضعی (ضد التهاب)

نام شیمیائی Chemical Name :

Pregna-1,4diene-3,20 dione,6, 9- difluoro –11,21 dihydroxy-16,17 (1-methylethylidene) bis(oxy)], (6 , 11 , 16 )

فارماکوکینتیک و مکانیسم اثر

Mechanism of action and Pharmacokinetics :

آدرنو کورتیکوئیدها با عبور از غشاء سلول و تشکیل کمپلکس با رسپتورهای سیتوپلاسمیک وارد هسته سلول شده و پس از اتصال به DNA و تحریک رونوشت برداری RNA پیامبر سبب سنتز پروتئین ها و آنزیمهای مختلفی می گردند که در نهایت مسئول اثرات ضد التهابی این فرآورده هاست.

فلوئوسینولون استوناید سبب کاهش و یا مهار پاسخ های بافتی به مراحل التهابی می گردد و مکانیسم اثر آن مربوط به خاصیت انقباض عروقی، کاهش نفوذپذیری غشاء ، سیستم دفاعی بدن و فعالیت آنتی میتوتیک آن می باشد. اثرات وازوکنستر یکیتیو آن باعث تقلیل نشت سرم بداخل پوست که منتج به کم شدن ورم و ناراحتی می گردد. فلوئوسینولون با تثبیت غشاء لیزوزومی باعث ممانعت از آزاد شدن مواد شیمیائی سیتوتوکسیک که باعث بروز درد و خارش می گردند می شود. ممانعت از فعالیت میتوتیک باعث تقلیل هیپرپلازی اپی درم می گردد. و بالاخره از طریق اختلال در افزایش لمفوکین باعث کاهش عمل سیستم دفاعی بدن و محدود نمودن مهاجرت مواد مؤثر ایمنی به ناحیه التهاب می گردد.

موارد مصرف Indications :

تسکین التهابات پوستی قابل درمان با کورتیکوستروئیدها مخصوصاً در جراحت های خشک و یا کراتینیزه مانند لوپوس اریتماتوس، لیخن پلانوس، مرحله التهابی گزروزیس (خشکی غیر عادی) پزوریازیس صورت و چین های بدن، موارد استعمال دیگر در درماتیت سبوروئیک، درماتیت آتوپیک ، خارش مقعد. درماتیت آلرژیک و تحریکی (بویژه در مراحل التهابی) ، درماتیت اگزمایی سکه شکل، درماتیت استاز شکل، پماد برای بیمارانی که دارای ضایعات پوسته دار خشک هستند مؤثرتر است ولی بیماران اغلب شکل کرم را ترجیح می دهند.

اثرات جانبی Adverse Reactions :

در اثر مصرف طولانی اثرات سیستمیک شامل: سندرم کوشینگ، هیپرگلیسمیا و احتمال وقوع گلیکوزوری ممکناست بچشم بخورد. اثرات دیگر کورتیکوستروئیدهای موضعی شامل: علائم عفونت یا خارش، آکنه و چرب شدن پوست. احساس سوزش،تحریک، خشکی، فولیکولیت پرموئی، کم شدن پیگمانهای پوست، درماتیت در اطراف دهان، نرم شدن پوست و آتروفی پوست. در اثر استفاده از پانسمانهای محکم و مسدود نمودن، تکرار این عوارض افزایش می یابد.

برای دیدن قسمت های دیگر این تحقیق لطفا" از منوی جستجوی سایت که در قسمت بالا قرار دارد استفاده کنید. یا از منوی سایت، فایل های دسته بندی رشته مورد نظر خود را ببینید.

لینک دانلود متن کامل با فرمت ورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *