ماه: ژانویه 2016

(گرایش جزا عمومی خصوصی) آشکار سازی و طبقه بندی خودکار اسپایکهای میان حمله ای در سیگنال الکتروانسفالوگرافی (EEG)دانلود پایان نامه فارسی:

  آشکار سازی و طبقه بندی خودکار اسپایکهای میان حمله ای در سیگنال الکتروانسفالوگرافی (EEG)   توسط: پیمان نجفی  

Continue reading

(گرایش جزا عمومی خصوصی) عنوان پایان‌نامه: مباحثی در بازسازی داده‌های ترتیبی گم‌شده(گرایش جزا عمومی خصوصی)

    بسمه تعالی مشخصات پایان‌نامه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد عنوان پایان‌نامه: مباحثی در بازسازی داده‌های ترتیبی گم‌شده نام

Continue reading