فول تکست: ازدیاد برداشت نفت، مخازن نفت سنگین، دی اکسید کربن، فوم، بخارفول تکست:


متن کامل در سایت امید فایل 

در فرآیند نوین سیلابزنی با بخار- دی­اکسید کربن- فوم[1] (SCF) ابتدا بخار به منظور کاهش ویسکوزیته نفت نیمه سنگین تزریق می­شود؛ سپس در ادامه فرآیند جابجایی توسط سیلابزنی با دی‌اکسید کربن- فوم انجام می­گیرد. بنابراین در این روش بدون نیاز به مواد فعال کننده سطحی با مقاومت دمایی بالا، حرارت بیشتری به نفت منتقل می­شود و راندمان جاروبی دی‌اکسید کربن- فوم افزایش می­یابد.

در این پایان نامه برای شناخت هر چه بهتر این فرآیند آزمایش­هایی با یک نفت نیمه سنگین (19 API) و یک نفت سنگین (API 12) انجام شد. بر اساس آزمایش­های انجام گرفته، بازیافت نهایی نفت در طی سیلابزنی با فرآیند دی­اکسید کربن- فوم در نفت­های نیمه سنگین و سنگین به ترتیب به 5/57 (به ازای حجم تزریقی PV 3/1) و 25/46 (به ازای حجم تزریقی PV 4/2) رسید. در حالیکه، میزان نفت بازیافتی نهایی در طی سیلابزنی با فرآیند SCF در نفت­های سنگین و نیمه سنگین به ترتیب به 8/73 و 7/73 رسید. این نتایج نشان داد، در طی سیلابزنی با فرآیند SCF بازیافت نهایی به مراتب بالاتر از سیلابزنی با دی اکسید کربن- فوم بود. علت این موضوع فعال بودن هم‌زمان مکانیسم­ها­­یی از قبیل: کاهش ویسکوزیته نفت توسط بخار، کاهش ویسکوزیته نفت در اثر حل شدن CO2 در نفت، کاهش تحرک دی­اکسید کربن و ایجاد میکرو امولسیون­های ویسکوز در طی سیلابزنی با SCF است.

متن کامل در سایت sabzfile.com