پایان نامه های ارشد: پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 25جدید :

نیسی و همکاران(1385) پژوهشی با عنوان مقایسه ی سلامت روانی، سازگاری فردی،اجتماعی و عملکرد تحصیل دانش آموزان پایه ی اول فاقد و واجد مادر در دبیرستان های اهواز با کنترل حمایت اجتماعی و هوش دانش آموزان در سال 1385 انجام داده اند. نتایج نشان داده است که میانگین سلامت روانی کلی و چهار خرده مقیاس […]

ادامه مطلب...


پایان نامه های کارشناسی ارشد: احساسات والدین کودکان استثنایی:پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 24دانلود

بیان حقایق و ارائه اطلاعات صحیح و صادقانه به پدر و مادر کودک استثنایی بر اساس آخرین دانش و دستاوردهای علمی و تجربی در مورد شرایط خاص ذهنی یا جسمی کودکشان در نهایت، موجب رضایت و آسایش خاطر آنان خواهد بود گهگاه مادر و پدری با کودک خود که به روشنی دارایی عقب ماندگی ذهنی […]

ادامه مطلب...


پایان نامه - ویژگیهای کودک استثنایی :پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت23دانلود نمونه پایان نامه:

متن کامل در سایت امید فایل  تواناییها و ناتواناییهای مختلف، اثرات متفاوتی بر زندگی خانوادگی دارد. معمولا ماهیت استثنایی بوده، واکنش خانواده را تعیین می کند. کودکی که ناشنوا است ، خانواده را برای تغییر در سیستم ارتباطی تحت فشار قرار می دهد و این منازعه ای است برای خانواده که از زبان علامتی یا […]

ادامه مطلب...


فول تکست: پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 22پایان نامه های کارشناسی ارشد:

عقب ماندگی ذهنی یک وضعیت و حالت ذهنی خاص است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و هنگام تولد و یا پس ازتولد کودک پدید آید، عقب ماندگان ذهنی افرادی هستند که به علت وقفه یا کمبود رشد ذهنی در شرایط عادی قادر به استفاده مطلوب از برنامه های معمولی آموزش و پرورش، […]

ادامه مطلب...


(سایت پایان نامه -) عوامل موثر در تامین سلامت روان:پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 20دانلود پایان نامه ایرانداک:

عوامل موثر در تامین سلامت روان: روان انسان هم تابع عوامل عضوی، روانی و اجتماعی و ارتباط عوامل مذکور با یکدیگر می باشد. به عبارت دیگر محیط طبیعی و محیط انسانی تنظیم کننده سلامت روان است و مقصود از محیط طبیعی عوامل هادی مثل بهداشت، آنان برای حفظ و سلامت روان خود می باید از […]

ادامه مطلب...


دانلود پژوهش: خصوصیات افراد دارای سلامت روانی:پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت19(سایت دانلود پایان نامه -)

متن کامل در سایت امید فایل  بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی، افراد دارای سلامت روانی دارای خصوصیات زیر هستند: آنان احساس راحتی می کنند، خود را آنگونه که هستند می پذیرند، از استعدادهای خود بهره مند می شوند، نگرانی، ترس واضطراب و حسادت کمی دارند و دارای اعتماد به نفس می باشند. سیستم ارزشی […]

ادامه مطلب...


پایان نامه های ارشد: اصول بهداشت روانی:پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 18پایان نامه های کارشناسی ارشد:

الف) احترام به شخصیت خود و دیگران: یکی از شرایط اصولی بهداشت روانی احترام به شخص خود است و اینکه فرد خود را دوست بدارد و به عکس، یکی از علایم بارز غیر عادی بودن، تنفر از خویش است. اصول بهداشت روانی مبتنی بر تقویت افراد است، نه تخریب شخصیت آنها، بر اساس این اصول […]

ادامه مطلب...


پایان نامه های ارشد: سلامت روان -پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 15دانلود پایان نامه -

سلامت روانی:1 پیش از پرداختن به تعریف سلامتی روانی لازم است به یک نکته اشاره نماییم. سه واژه ی« بهداشت روانی» و«سلامت روانی» و « بهزیستی روانی2»گر چه دارای معانی متفاوتی هستند، ولی در مواردی بجای یکدیگر به کار می روند(هرشن سن3 و پاور4، 1988،ترجمه منشی طوسی،1374). کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سلامت فکر و روان […]

ادامه مطلب...


دانلود پژوهش: تعریف سلامت روانی-پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 16پایان نامه -

تعریف سلامت روانی: سلامت روانی را می توان براساس تعریف کلی و وسیع تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده ای تغییر یافته است. عمر طولانی تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماریهای مهلک با کشف آنتی بیوتیک ها و پیشرفتهای علمی و تکنیکی در […]

ادامه مطلب...


(سایت پایان نامه -) تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف:پایان نامه ارشد روان شناسی درباره سلامت روانی و عزت نفس -قسمت 17پایان نامه -

تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف: بهداشت روان سازش با فشار های مکرر زندگی می باشد و سازگاری عبارت است از ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط به گونه ای که ضمن حفظ تعادل روانی یا در ارتباط با تغییرات و دگرگونیهای محیط خودش نیز به تطابقی موثر و سازنده دست یابد لذا […]

ادامه مطلب...