پایان نامه دانشگاه: وظیفه مدرسه از نظر بهداشت روانی:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسرپژوهش:

اولاً ) اینکه برنامه تعلیماتی به نحو مثبتی درست شده باشد و روش انظباط به طریقی باشد که ایجاد ناراحتیها ی عصبی- روانی جلوگیری بنماید . ثانیاً )شناختن آن عده از کودکانی که اختلال رفتار دارند و فراهم کردن وسایل درمان برای احتیاجات جسمی روانی کودک که این امر قسمت عمده ای از تربیت را […]

ادامه مطلب...


فول تکست: علل و عوامل مؤثر در بزهکاری :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسرفایل:

این نکته مسلم است که هیچ معلولی بدون علت نیست مثلاً طفلی که مرتکب جنایت و یا هر نوع عمل ضد اجتماعی می شود به احتمال قوی ، تحت فشار اجتماعی ، خانوادگی ، جسمی و روانی خویش قرار دارد .عوامل فردی و جسمی نظیر نقایص روانی و علل جسمانی از یک سو و عوامل […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه - اختصاصات بزهکاریهای اطفال و نوجوانان:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی علل بزهکاری در نوجوانان دختر و پسرپایان نامه های کارشناسی ارشد:

2- جرائم اطفال- بزه های کودکان و نوجوانان غالباً به صورت گروهی انجام می شود. کودکان و نوجوانان همانطوریکه در اکثر بازیها، معاشرتها، محیط مدرسه، بازی و اجتماع با دوستان هستند در انجام عمل خلاف نیز تمایل دارند که بیشتر دسته جمعی به این گونه اعمال اقدام کنند و بیشتر اوقات پس از ایجاد گروه […]

ادامه مطلب...


(سایت پایان نامه -) نتیجه گیری پژوهش:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههای رسوخ مُدهای غیر متعارف بر جامعهپایان نامه -

پیشنهادات پژوهش خلاصه پژوهش منابع پیوست ها             نتیجه گیری : شاید مدگرایی و تقلید و الگو گرایی در میان جوانان و نوجوانان از مسایلی باشد که اظهارنظر قطعی و یقینی درباره آن بسیار سخت و دشوار است . در این تحقیق نیز علاوه براینکه در فصل اول و در […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه - از بین بردن ترس ها و رفتارهای ناخوشایند :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههای رسوخ مُدهای غیر متعارف بر جامعهپژوهش:

قبلاً به حساسیت زدایی منظم برای درمان موفق فوبیها اشاره کردیم . سپس درباره شیوه درمانی دیگری به نام غرقه سازی بحث کردیم که می تواند موثر باشد ، ولی برای بیمارکمتر خوشایند است . شیوه های مختلف سرمشق گیری یک روش درمانی دیگر را نیز شامل می شود . گاهی اوقات سرمشق گیری چندین […]

ادامه مطلب...


پایان نامه - ویژگی های یادگیرنده :پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;راههای رسوخ مُدهای غیر متعارف بر جامعه(گرایش جزا عمومی خصوصی)

همراه با آغاز پژوهش اولیه بندورا ، تلاش های متعددی برای پی بردن به تفاوت های فردی که با گرایش شخص به تقلید از دیگران همبستگی دارند ، صورت گرفت . به نظر می رسد که بسیاری از متغیرهای کشف شده ، به موقعیت های خاصی مربوط می شوند و در حالی که برخی از […]

ادامه مطلب...


فول تکست: چکیده:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورشدانلود نمونه پایان نامه:

هدف از این پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 […]

ادامه مطلب...


(سایت پایان نامه -) پیشینه داخل کشور:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورشفایل:

خلاصه تعدادی از تحقیقات انجام شده در ایران به شرح زیر می باشد : ترابیان فرد (1381) به بررسی تعیین سهم هریک از عوامل موثر (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان کاری) در بهره وری دبیران آموزش و پرورش شاهین شهر ” پرداخته است . وی بهره وری بالای نیروی انسانی را با عوامل بسیاری […]

ادامه مطلب...


-پایان نامه - فهرست مطالب:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویانپژوهش:

مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت مسئله اهداف پژوهش سوالات اصلی پژوهش سوالات کلی سوالات اختصاصی متغیرهای پژوهش : تعاریف عملیاتی متغییرها : تعاریف نظری متغییرها :   فصل دوم : پیشینه ی پژوهش اختلال های روانی 1-1پیش زمینه تاریخی ماقبل تاریخ و ارواح شیطانی یونان باستان و توجیهات پزشکی قرون وسطی و دیوشناسی عصر […]

ادامه مطلب...


کارشناسی ارشد- تأثیر اختلال روانی بر جامعه:پایان نامه رایگان رشته روانشناسی;بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویانفول تکست:

تأثیر اختلال های روانی بر جامعه را نمی توان به راحتی ارزیابی کرد، ولی متخصصان سلامت روانی قبول دارند که مشکلات روانی هزینه هنگفتی برای جامعه دارد. معمولاً خانواده ها از هم می پاشند و جوامع آسیب می بینند. بار دیگر سرگذشت ربکا را در نظر بگیرید. از دست رفتن بازدهی و مشارکت او در […]

ادامه مطلب...