پایان نامه دانشگاه: دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQMجدید :


یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

شکل ‏2‑4 ارزیابی توانمندسازها

1-1-1 ارزیابی نتایج

در هنگام ارزیابی نتایج، ما در ابتدا به ربط آن‌ها به استراتژی سازمان و قابلیت استفاده آن‌ها در مرور پیشرفت این اهداف اصلی دقت داریم و سپس خود عملکرد نتایج را نظاره می‌کنیم. ازنقطه‌نظر عملی شما باید دنبال موارد زیر باشید:

 • نتایجی که به‌وضوح نشان می‌دهند که سازمان در استراتژی‌های کلیدی برای معیار در حال پیشرفت است.
 • داده‌های مورد اعتمادی که می‌توانند برای ایجاد فهم واضح از مسائل در حال رخداد برای گروه‌های سهامداری، محصولات و پردازه‌ها قطعه‌بندی شوند.
 • تمایلات مثبت در یک دوره سه‌ساله.
 • متن کامل در سایت امید فایل 

 • اهدافی که برای دستیابی به مقاصد استراتژیک مناسب‌اند.
 • خودارزیابی ساده[1]
 • پرسشنامه[2]
 • بررسی سریع[3]
 • ماتریس تعالی کسب‌وکار[4]
 • ماتریس تعالی
 • شبیه‌سازی بازدید محل[5]

[1] Simple Self-Assessment

[2] Questionnaire

[3] Quick Check

[4] Bussiness Exellence Matrix

[5] Site Visit Simulation

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر