دانلود پژوهش: چهره‎ی سعدی در آینه‏ های موج‎دار-پایان نامه ارشدپایان نامه -


بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

قسمتی از متن پایان نامه :

مثنوی مهر و ماه، (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید، شیراز، 1386 

معرفی  اثر:

این کتاب با همکاری کاووس رضایی و قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس، بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز در 192 صفحه، با 1500 نسخه در سال 1386 به چاپ رسیده است. مهر و ماه «دومین منظومه‌ی پنج گنج» حسینی شیرازی است که در 47 سالگی شاعر سروده شده است و نیز منظومه‌ای است عرفانی با حدود 2700 بیت در بحر هزج مسدس که سروده شده است؛ و دارای مقدمه‌ای بلند است که نزدیک به یک سوم از منظومه را در بر می‌گیرد.(کتاب حاضر:16)

مهم ترین موضوعاتی که در بخش مقدمه آمده شامل توحیدیه، شکایت از اوضاع زمانه و اهل روزگار که به شاعر تهمت کفر و الحاد زده اند، نعت رسول‌اکرم و منقبت ائمه‌ی اطهار(ع)، شرح عشق حقیقی و مراحل آن و اشاره به مشکلات سلوک و ضرورت پیروی از پیر طریقت، مدح فتحعلی‌شاه و توضیح درباره سبب نظم داستان مهر و ماه می‌باشد. این منظومه روایت دل‌دادگی ماه پسر پادشاه چین به مهر دختر پادشاه روم است که پس از وصال، به جان سپردن هردوی آن‌ها منجر می‌شود.( همان:17)

2-22- مثنوی اشتر نامه (تصحیح، مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات زوار، تهران، 1386

معرفی اثر:

این کتاب با همکاری کاووس رضایی و قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس، بخش زبان و ادبیات  فارسی دانشگاه شیراز در 260 صفحه با 2000 نسخه در سال 1386 به چاپ رسیده است.

«اشتر نامه» سومین مثنوی از پنج گنج محمد حسینی شیرازی است، که منظومه‌ا‌ی عرفانی در بیان عشق، سلوک و مشکلات طریقت است، دارای یک مقدمه‌ی بلند و چهل مقاله که از دیدگاه ساختاری با مثنوی مهر و ماه دومین منظومه از پنج گنج حسینی همانندی آشکار دارد. هر یک از این مقاله‌های چهل‌گانه از سه بخش تشکیل شده است: نخست بخش منثور؛ دوم بخش اولیه‌ی منظوم که با عبارت خیزشتربان که... آغاز شده است؛ و بخش سوم که بیان حکایتی منظوم در پیوند با موضوع همان مقاله است. شتر توصیف شده در این اشترنامه را در بسیاری موارد می‌توان نمادی از نفس، جسم، و تن به شمار آورد. در مقاله‌ی چهاردهم این نماد، بسیار روشن و آشکار بازنمود شده است. در مقاله‌ی یاد شده، شاعر از شتربان درخواست می‌کند که بر شتر او بار اضافی بنهد تا سرکشی‌های او مهار شود و دلداده را به دلدار برساند.(کتاب حاضر:25)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

متن کامل در سایت امید فایل 

بررسی جامع فعالیت‌های یکی از شخصیت‌های علمی و ادبی کشور برای معرفی به حوزه‌های دانشگاهی و ادبی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

متن کامل در سایت sabzfile.com