جدید : دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-بررسی اثر چهره‎ی سعدی(سایت پایان نامه -)


عنوان کامل پایان نامه :

بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرزانه معینی در مقاله‌ای با عنوان «بازخوانی چشمه‌ی خورشید» ضمن معرفی کتاب می‌گوید:

«درکتاب «چشمه ی خورشید»، زندگی، اندیشه و سخن حافظ شیرازی به دور از تعصب و یک سو نگری بازخوانی شده است. نویسنده‌ی کتاب از منابع گوناگونی که تاکنون در پیوند با شعر و اندیشه‌ی خواجه پدید آمده نیز بهره گرفته است. رویکرد فراوان به غزل‌های حافظ علاوه بر کمک به فهم بیشتر توضیحات، ارزش استنادی کتاب را نیز افزوده است، اما شاید دغدغه‌ی افزایش حجم کتاب و دراز نویسی، نویسنده را به گذر شتابان از بعضی موضوعات وادار کرده است،که به آوردن توضیحاتی کوتاه بسنده کرده است....» (معینی،1387: 82)

2-19-قراءه جدیده فی حیاه حافظ الشیرازی و فکره و اشعاره، (ترجمه‌ی شاکر عامری) از کتاب چشمه‌ی خورشید، انتشارات سازمان آیسسکو، مراکش، 2007 (1386)

معرفی اثر:

متن کامل در سایت امید فایل 

این اثر ترجمه‌ی کتاب «چشمه‌ی خورشید» از کاووس حسن‌لی می‌باشد که به همت سازمان آیسسکو در251 صفحه و در سال 1386به عربی ترجمه و چاپ شده است. هدف از ترجمه‌ی عربی این کتاب آشنایی خواننده‌ی عرب زبان با دنیای حافظ، زندگی، شرایط اجتماعی دوره شعر گویی او و اشعار حافظ می‌باشد. (کتاب حاضر:11)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

بررسی جامع فعالیت‌های یکی از شخصیت‌های علمی و ادبی کشور برای معرفی به حوزه‌های دانشگاهی و ادبی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی

متن کامل در سایت sabzfile.com