موضوع پایان نامه: دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-چهره‎ی سعدی در آینه‏ های موج‎دارپایان نامه دانشگاه:

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، نشر ثالث، تهران، 1383. (چاپ دوم:1386) معرفی  اثر: این کتاب نخستین بار در سال 1383 به همت نشر ثالث و انتشارات دبیرخانه‌ی شورای گسترش زبان وادبیات فارسی چاپ گردیده است […]

ادامه مطلب...


موضوع پایان نامه: دانلود پایان نامه-بررسی اثر چهره‎ی سعدیکارشناسی ارشد-

عنوان کامل پایان نامه : بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : مثنوی وامق و عذرا (تلخیص و بازنویسی مثنوی وامق و عذرا اثر محمدحسین حسینی شیرازی) انتشارات اهل قلم، تهران 1383 معرفی  اثر: این کتاب در  103 صفحه با  1000 نسخه در سال 1383 به چاپ رسیده […]

ادامه مطلب...


جدید : پایان نامه ارشد-بررسی اثر چهره‎ی سعدینمونه پایان نامه:

ورق درخت طوبا، انتشارات مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1383 متن کامل در سایت امید فایل  معرفی اثر: این کتاب در 232 صفحه با 1000 نسخه در سال 1383 به چاپ رسیده است؛ که پس از مقدمه‌ای 21 صفحه ای،  به گردآوری و معرفی بخشی از سروده‌های 56 تن از شاعران ایران و 6 تن از شاعران، […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه - پایان نامه ادبیات-بررسی چهره‎ی سعدی در آینه‏ های موج‎دار(سایت دانلود پایان نامه -)

بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : محسن قائمی در مقاله‌ای با عنوان «بازخوانی فرمالیستی شعر مگر از مجموعه‌ی شعر رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است.» به بررسی عناصر و اجزای شعر و ارتباط بین آن‌ها در ساختمان کلی اثر پرداخته و می­گوید: «بن مایه‌ی این شعر […]

ادامه مطلب...


دانلود نمونه پایان نامه: دانلود پایان نامه -بررسی اثر آینه‏ های موج‎دارپژوهش:

نقد و بررسی دیگران محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان «رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است» این چنین می‌گوید: «سروده‌های کاووس حسن‌لی نشان می‌دهد که او در کار بررسی پدیده‌ها و چهره گشودن واقعیت‌هاست و می‌خواهد از انبوه خوانده‌ها، شنیده‌ها و اندیشیدن‌ها همراه با آمادگی و بیداری درون ازکام‌ها و ناکام‌ها پرده بردارد. […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه فارسی: کارنامه‌ی علمی- ادبی http://docs.full-thesis.net کاووس -دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیاتپایان نامه های کارشناسی ارشد:

متن کامل در سایت امید فایل  نقد و بررسی دیگران محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان «مثنوی وامق و عذرا» ضمن بررسی بخش‌هایی از این کتاب بیان می‌کند که: «دو تن از دانشوران و پژوهشگران استاد کاووسی حسن‌لی و کاووس رضایی با تکیه بر ژرف نگری‌های خود داستان مشهور وامق و عذرا را مورد […]

ادامه مطلب...


دانلود نمونه پایان نامه: کارنامه‌ی علمی- ادبی http://docs.full-thesis.net کاووس حسن لی-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیاتنمونه پایان نامه:

قسمتی از متن پایان نامه : نقد و بررسی دیگران محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان «سخن شیرین پارسی» ضمن بررسی مختصری فصل‌های هشت گانه این کتاب، به این نکته اشاره دارد که: «دکتر کاووس حسن‌لی استاد گرانمایه دانشگاه شیراز درباره شعر نیز سخن آغاز می‌کند و سپس مرحله‌ی پیشین از الهام، آستانه‌‌ی الهام، […]

ادامه مطلب...


فول تکست: شخصیت‌های علمی و ادبی کشور-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیاتپایان نامه های ارشد:

بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : نقد و بررسی دیگران محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان « گلستان و بوستان، شیرین‌تر از قند» به معرفی این کتاب می‌پردازد و می‌گوید: «حسن‌لی در کتاب «شیرین‌تر از قند» ضمن نشان دادن زایندگی قریحه و زبان شیرین و شیوا […]

ادامه مطلب...


(سایت مرجع پایان نامه -) بررسی کارنامه‌ی ادبی http://docs.full-thesis.net کاووس حسن لی-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیاتفول تکست:

داوود غلامزاده در مقاله‌ای با عنوان «فرهنگ سعدی پژوهی» به معرفی اجمالی «فرهنگ سعدی پژوهی»می‌پردازد و اشاره دارد که: «فرهنگ سعدی پژوهی با توجه به طرح  ابتکاری و ویژه ای که دارد، الگوی مناسبی برای تهیه‌ی دیگر کتاب شناسی‌ها می‌باشد. در ادامه طرح و بخش‌های پنج‌گانه‌ی کتاب مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و […]

ادامه مطلب...


دانلود پژوهش: بررسی کارنامه‌ی علمی http://docs.full-thesis.net کاووس حسن لی-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات(سایت مرجع پایان نامه -)

بررسی کارنامه‌ی علمی- ادبی دکتر کاووس حسن لی قسمتی از متن پایان نامه : نقد و بررسی دیگران متن کامل در سایت امید فایل  محمد جواد حسن شاهی در مقاله‌ای با عنوان «پژوهشی تازه و فراگیر در عرصه سعدی پژوهی» ضمن بررسی مختصر کتاب «فرهنگ سعدی پژوهی» می‌گوید که: «با نگاه به این رساله­ی جامع […]

ادامه مطلب...