فایل: پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروسایدپایان نامه دانشگاه:


متن کامل در سایت امید فایل 

 

 

تهیه محیط کشت

محیط کشت نوترینت آگار با غلظت 20 گرم در لیتر به همراه آب مقطر استریل تهیه شده و روی شیکر با کمی گرما قرار داده شد. سپس به مدت 1 ساعت اتوکلاو شد و پس از آن در زیر هود استریل به میزان 2 ± 15 میلی لیتر درون پتری ریخته شد. درب پتری را با سلفون بسته و 24 ساعت بعد از اطمینان از عاری بودن هرگونه آلودگی، کشت بر روی آن صورت گرفت. در تمام مراحل کشت، تمامی سطوح هود، لوازم کار و دست ها با الکل ضد عفونی شد( شکل 3-2).

3-4-4-2- شمارش باکتری در محلول پالس

24 ساعت پس از تیمار پالس با سدیم نیتروپروساید، از محلول گلجایی 2 میلی­لیتر توسط سرنگ برداشته و با 2 میلی­لیتر محلول نرمال سالین 9/0 درصد رقیق شد. 1/0 میلی­لیتر از محلول فوق روی پتری حاوی محیط کشت نوترینت آگار پهن و کلونی­های باکتری 24 ساعت پس از انکوباسیون در دمای 37 درجه­ی سانتی­گراد، شمارش شد.

3-4-4-3- شمارش باکتری در ساقه

24 ساعت پس از تیمار پالس با سدیم نیتروپروساید، حدود 2 سانتی­متر(5/0 گرم) از ته ساقه بریده شد. نمونه 3 مرتبه با آب دیونیزه شسته شد تا بار میکروب سطح آن کاهش یابد. سپس نمونه در هاون چینی کاملاً خرد و له شد و با محلول نرمال سالین 9/0 درصد رقیق شد. 1/0 میلی­لیتر از محلول روی پتری دیش­های حاوی محیط کشت نوترینت­ آگار پهن و کلونی­های باکتری 24 ساعت پس از انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی­گراد، شمارش شد.

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید