(سایت دانلود پایان نامه -) پایان نامه کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروسایددانلود پژوهش:

 بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :       گیاه شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل آفتابگردان آفتابگردان گیاهی است یک ساله از جنس Helianthus در خانواده Asteraceae بومی آمریکای شمالی، دارای گل آذین شبیه خورشید با نام […]

ادامه مطلب...


کارشناسی ارشد- پایان نامه کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید(سایت پایان نامه -)

 بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     اهمیت اقتصادی گل رز یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی پایدار است. گل و گیاهان زینتی از جمله محصولاتی هستند که از قابلیت ارز آوری […]

ادامه مطلب...


موضوع پایان نامه: دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید(سایت پایان نامه -)

  تاریخچه، گیاه شناسی و پراکنش گل رز قدمت گل رز به دوران باستان باز می گردد. فسیل های گل رز مربوط به 35 تا 70 میلیون سال پیش بوده اند. در تمدن کهن یونان و روم و در اسطوره شناسی و ادبیات از گل رز به عنوان سمبل عشق، زیبایی و شادی یاد می […]

ادامه مطلب...


پایان نامه دانشگاه: دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید(سایت دانلود پایان نامه -)

فهرست جداول جدول 4-1- تجزیه­ی واریانس اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات……………………… 22 جدول 4-2- مقایسه­ی میانگین اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات……………………….. 23 فهرست اشکال شکل 2-1- تصویر سدیم نیتروپروساید…………………………………………………………………………….10 شکل 3-1- روش پیاده کردن طرح آزمایشی………………………………………………………………………14 شکل 3-2- تهیه محیط کشت باکتری……………………………………………………………………………….17 شکل 3-3- انداره گیری قطر گل رز…………………………………………………………………………………18 شکل 3-4- اندازه گیری […]

ادامه مطلب...


پایان نامه دانشگاه: دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروسایدنمونه پایان نامه:

فهرست مطالب   عنوان                                                                                   صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1 فصل اول : مقدمه 1-1- تاریخچه، گیاهشناسی و پراکنش گل رز……………………………………………………………… 3 1-2- اهمیت اقتصادی گل رز…………………………………………………………………………………. 4 1-3-گیاهشناسی و پراکنش اکولوژیکی گل آفتابگردان …………………………………………………… 4 1-4- اهمیت اقتصادی گل آفتابگردان……………………………………………………………………….. 5 1-5- گیاهشناسی گل لیسیانتوس……………………………………………………………………………… 5 1-6- اهمیت اقتصادی گل لیسیانتوس……………………………………………………………………….. 5 1-7- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 6 1-8- […]

ادامه مطلب...


پایان نامه ایرانداک: بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروسایدپایان نامه های ارشد:

چکیده به منظور بررسی اثرسدیم نیتروپروساید برعمر گلجایی گل های شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس مطالعه ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور سدیم نیتروپروساید در چهار سطح(0، 20، 40 و 60 میکرومولار) در 12 تیمار،3 تکرار و 36 کرت با 180 شاخه گل انجام شد. در این […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه ایرانداک: پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)پژوهش:

 بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.) یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه : متن کامل در سایت امید فایل      نتیجه گیری کلی نتایج بدست آمده از آزمایش بررسی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه­زنی بذر مریم­گلی­کبیر نشان داد که بین همه تیمارهای مورد آزمایش از نظر […]

ادامه مطلب...


پایان نامه - پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)دانلود پایان نامه ایرانداک:

عنوان پایان نامه :  بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.) متن کامل در سایت امید فایل  یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :     4-5- اثر ترکیبات مختلف تنظیم­کننده­های رشد گیاهی بر ریشه­زایی در این آزمایش بیشترین میانگین تعداد ریشه در محیط کشت MS و یا […]

ادامه مطلب...


(گرایش جزا عمومی خصوصی) پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)فول تکست:

  اثرات نوع و غلظت تنظیم­کننده­های رشد گیاهی بر باززایی متن کامل در سایت امید فایل  نتایج این مطالعه نشان داد که در محیط شاهد (بدون تنظیم کننده رشد) باززایی بسیار کم انجام پذیرفت و این نشان دهنده اهمیت سیتوکینین­ها در تحریک پرآوری و تقسیم سلولی در ریزنمونه­های کشت شده و تشکیل اندام در بافتهای […]

ادامه مطلب...


جدید : پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)نمونه پایان نامه:

  اثرات نوع ریزنمونه بر باززایی در تحقیق حاضر که اثر ریزنمونه­های مختلف (گره، نوک شاخه، هیپوکوتیل و کوتیلدون)  در محیط­های کشت دارای غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­های رشد گیاهی در باززایی مستقیم مریم­گلی­کبیر مورد بررسی قرار گرفت، مشاهده گردید ریزنمونه­های هیپوکوتیل و کوتیلدون هیچ پاسخی به باززایی ندادند و تنها در ریزنمونه های گره و نوک […]

ادامه مطلب...