(گرایش جزا عمومی خصوصی) پایان نامه کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروسایدپایان نامه -

    گیاه شناسی و پراکنش اکولوژیکی گل آفتابگردان آفتابگردان گیاهی است یک ساله از جنس Helianthus در خانواده Asteraceae بومی آمریکای شمالی، دارای گل آذین شبیه خورشید با نام طبق با قطر حدوداً 15 سانتی متر می باشد. این گل دارای ساقه محکم و کرک دار و برگ های خشن و درشت است. لقاح […]

ادامه مطلب...


جدید : پایان نامه کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید(سایت پایان نامه -)

اهمیت اقتصادی گل رز متن کامل در سایت امید فایل  یکی از اهداف کشورهای در حال توسعه به رشد اقتصادی پایدار است. گل و گیاهان زینتی از جمله محصولاتی هستند که از قابلیت ارز آوری برخوردارند و می توانند به عنوان یکی از کالاهای عمده ی غیر نفتی در ترکیب صادرات کالا قرار بگیرند(ادریسی،1388). مهمترین […]

ادامه مطلب...


دانلود پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروساید(سایت پایان نامه -)

    تاریخچه، گیاه شناسی و پراکنش گل رز قدمت گل رز به دوران باستان باز می گردد. فسیل های گل رز مربوط به 35 تا 70 میلیون سال پیش بوده اند. در تمدن کهن یونان و روم و در اسطوره شناسی و ادبیات از گل رز به عنوان سمبل عشق، زیبایی و شادی یاد […]

ادامه مطلب...


نمونه پایان نامه: دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروسایددانلود پایان نامه -

    فهرست جداول جدول 4-1- تجزیه­ی واریانس اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات……………………… 22 جدول 4-2- مقایسه­ی میانگین اثر سدیم نیتروپروساید بر برخی خصوصیات……………………….. 23 فهرست اشکال شکل 2-1- تصویر سدیم نیتروپروساید…………………………………………………………………………….10 شکل 3-1- روش پیاده کردن طرح آزمایشی………………………………………………………………………14 شکل 3-2- تهیه محیط کشت باکتری……………………………………………………………………………….17 شکل 3-3- انداره گیری قطر گل رز…………………………………………………………………………………18 شکل 3-4- […]

ادامه مطلب...


(سایت دانلود پایان نامه -) دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروسایدپایان نامه دانشگاه:

  عنوان                                                                                   صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1 فصل اول : مقدمه 1-1- تاریخچه، گیاهشناسی و پراکنش گل رز……………………………………………………………… 3 1-2- اهمیت اقتصادی گل رز…………………………………………………………………………………. 4 1-3-گیاهشناسی و پراکنش اکولوژیکی گل آفتابگردان …………………………………………………… 4 1-4- اهمیت اقتصادی گل آفتابگردان……………………………………………………………………….. 5 1-5- گیاهشناسی گل لیسیانتوس……………………………………………………………………………… 5 1-6- اهمیت اقتصادی گل لیسیانتوس……………………………………………………………………….. 5 1-7- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 6 1-8- هدف آزمایش…………………………………………………………………………………………………..6 […]

ادامه مطلب...


جدید : بهبود عمر گلجایی¬گلهای شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس با استفاده از سدیم نیتروپروسایدپایان نامه های ارشد:

به منظور بررسی اثرسدیم نیتروپروساید برعمر گلجایی گل های شاخه بریده رز، آفتابگردان و لیسیانتوس مطالعه ای در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور سدیم نیتروپروساید در چهار سطح(0، 20، 40 و 60 میکرومولار) در 12 تیمار،3 تکرار و 36 کرت با 180 شاخه گل انجام شد. در این آزمایش […]

ادامه مطلب...


جدید : پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)پایان نامه ایرانداک:

متن کامل در سایت امید فایل      نتیجه گیری کلی نتایج بدست آمده از آزمایش بررسی اثر تیمارهای مختلف بر جوانه­زنی بذر مریم­گلی­کبیر نشان داد که بین همه تیمارهای مورد آزمایش از نظر سرعت و درصد جوانه­زنی در سطح احتمال 1 درصد تفاوت معنی­داری وجود داشت. از بین زمان­های مختلف استریل کردن، زمان 5 […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه - پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)فایل:

  4-5- اثر ترکیبات مختلف تنظیم­کننده­های رشد گیاهی بر ریشه­زایی در این آزمایش بیشترین میانگین تعداد ریشه در محیط کشت MS و یا MS ½  حاوی 5/0 میلی­گرم در لیتر IAA بدست آمد. غلظتهای مختلف MS تفاوت معنی­داری را در میانگین تعداد ریشه نشان ندادند.     ریشه­زایی در محیط­های دارای هورمون IAA بهتر از محیط­های دارای […]

ادامه مطلب...


پایان نامه - پایان نامه مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)دانلود پایان نامه -

 بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.) یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :       اثرات نوع و غلظت تنظیم­کننده­های رشد گیاهی بر باززایی نتایج این مطالعه نشان داد که در محیط شاهد (بدون تنظیم کننده رشد) باززایی بسیار کم انجام پذیرفت و این نشان دهنده […]

ادامه مطلب...


پژوهش: پایان نامه رشته مهندسی کشاورزی : بررسی فاکتورهای موثر در باززایی درون شیشه¬ای مریم¬گلی¬کبیر91 (Salvia sclarea L.)پایان نامه -

  اثرات نوع ریزنمونه بر باززایی در تحقیق حاضر که اثر ریزنمونه­های مختلف (گره، نوک شاخه، هیپوکوتیل و کوتیلدون)  در محیط­های کشت دارای غلظت­های مختلف تنظیم­کننده­های رشد گیاهی در باززایی مستقیم مریم­گلی­کبیر مورد بررسی قرار گرفت، مشاهده گردید ریزنمونه­های هیپوکوتیل و کوتیلدون هیچ پاسخی به باززایی ندادند و تنها در ریزنمونه های گره و نوک […]

ادامه مطلب...