دانلود پایان نامه - دانلود پایان نامه رایگان – دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات 2دانلود پژوهش:

انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری که با مشارکت 27/83 درصد از واجدین شرایط انجام گرفت از پرشورترین انتخابات تاریخ ایران به شمار می‌رود. این انتخاب را که بدون خشونت پس از مشارکت عظیم سیاسی مردم در براندازی نظام شاهنشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی انجام گرفت به جرأت می‌توان یکی از با شکوه‌ترین نمودهای مشارکت […]

ادامه مطلب...


(سایت دانلود پایان نامه -) دانلود پایان نامه درباره دیدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات 3(گرایش جزا عمومی خصوصی)

با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه 1358 و تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359، گام سوم در این زمینه برداشته شد. هنگامی که اولین کابینه دولت در مرداد ماه 1359 از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و اولین دولت غیر موقت جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد، […]

ادامه مطلب...