دسته: علوم انسانی

دانلود پایان نامه - پایان نامه تولید آلیاژ نانوساختار یوتکتیکی آلومینیوم و سیلیسیوم توسط فرآیند آلیاژسازی مکانیکی-پایان نامه -

گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی عنوان: تولید آلیاژ نانوساختار یوتکتیکی آلومینیوم- سیلیسیوم توسط فرآیند آلیاژسازی مکانیکی برای

Continue reading

(سایت پایان نامه -) پایان نامه اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نیکل تیتانیم غنی از نیکل-5.57 درصد وزنی نیکلپایان نامه دانشگاه:

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد، گرایش روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی عنوان پایان

Continue reading

پایان نامه دانشگاه: پایان نامه بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل کاری شیشه ها(سایت دانلود پایان نامه -)

گرایش سرامیک عنوان: بررسی ساخت نانو کامپوزیت سیلیس و کاربید سیلیسیم و اکسید سریم با پیوند دهنده مناسب برای صیقل

Continue reading

دانلود نمونه پایان نامه: پایان نامه اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نیکل تیتانیمدانلود

عنوان پایان نامه اثر عملیات حرارتی پیرسازی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نیکل تیتانیم غنی از نیکل-5/57 درصد وزنی

Continue reading

پایان نامه دانشگاه: پایان نامه تاثیر موسیقی و رایحه درمانی بر اضطراب و درد بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی یک کارآزمایی بالینی تک سوکوردانلود پایان نامه -

دانشکده پرستاری و مامایی پایان‌نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد پرستاری  (گرایش آموزش داخلی- جراحی) عنوان: تاثیر موسیقی و رایحه

Continue reading

پایان نامه دانشگاه: پایان نامه ساخت و بررسی خواص مکانیکی سازه‌های مشبک کامپوزیتی حاوی مواد خودترمیم‌شوندهنمونه پایان نامه:

دکتر رضا اسلامی فارسانی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده

Continue reading