پایان نامه ایرانداک: پایان نامه بررسی رابطه حاکمیت شرکتی ومدیریت سود صنعت خودرو سازیکارشناسی ارشد-

دانشکده :علوم انسانی گروه مدیریت بازرگانی- گرایش : مالی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد عنوان بررسی رابطه حاکمیت شرکتی(راهبری شرکتی ) ومدیریت سود صنعت خودرو سازی وقطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران سمینار جناب آقای دکتر محمد جلیلی استاد مشاور جناب آقای دکتر موسی احمدی استاد داور جناب آقای دکتر حسین عابدی […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه - پایان نامه سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها با تغییر گروه آمینی مولکول داروموضوع پایان نامه:

عنوان: سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها،با تغییر گروه آمینی مولکول دارو سمینار : دکتر عباس احمدی استادان مشاور: دکتر محسن خلیلی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل […]

ادامه مطلب...


پایان نامه های کارشناسی ارشد: پایان نامه بررسی امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بانک ملیدانلود پایان نامه -

تحوالت و پیچیدگیهای عصر حاضر نیاز دولتها را جهت اعمال تدابیری منطقی به خصوص اقدام به برنامه ریزی صحیح، تصمیم گیری و مدیریت علمی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به نیازمندیهای جوامع مطرح ساخته است. استفاده از روشهای نوین بودجه بندی عالوه بر این که ازکُندی کار دستگاههای دولتی و اسراف اموال عمومی جلوگیری […]

ادامه مطلب...


فایل: پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیر طرح برنامه ریزی درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب(سایت پایان نامه -)

برنامه ریزی، مانند پلی، زمان حال را به آینده مربوط می کند. هر کس ‍ می تواند با برنامه ریزی و تعیین اهداف مورد نظر و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها، در جهتی صحیح حرکت نموده و به موفقیت لازم دست یابد.برنامه ریزی، یکی از ارکان اصلی سازمان ها بوده و ادامه […]

ادامه مطلب...


دانلود پایان نامه فارسی: پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرواستخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Traceفایل:

جهت دریافت درجه دکتری داروسازی موضوع: پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرواستخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Trace اساتید راهنما: سرکار خانم دکتر مهناز قمی جناب آقای دکتر فرهاد رئوفی اساتید مشاور: جناب آقای دکتر علیرضا دبیرسیاقی سرکار خانم دکتر انسیه […]

ادامه مطلب...


پایان نامه های ارشد: پایان نامه بررسی اثرات ضد التهابی مشتقات جدید سنتزشده N-آریل فتالامیددانلود پایان نامه -

بررسی اثرات ضد التهابی مشتقات جدید سنتزشده N-آریل فتالامید اساتید راهنما: جناب آقای دکتر حامد شفارودی جناب آقای دکتر احمد رضا دهپور استاد مشاور: جناب آقای دکتر اصغر داوود برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از […]

ادامه مطلب...


پایان نامه های ارشد: پایان نامه پایان نامه بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتداییجدید :

پژوهش حاضر، یک روش پس رویدادی (علی ـ مقایسه‏ای) بود. پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن پرداخته  است . ابزار سنجش مهارتهای روانی – حرکتی آزمون لینکلن- ازرتسکی و برای اندازه گیری میزان  رفتارهای  سازگاری اجتماعی کودک از پرسشنامه رفتار سازشی که توسط احمدی در دانشگاه  تربیت مدرس ساخته […]

ادامه مطلب...


(گرایش جزا عمومی خصوصی) پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر بهبود نشان تجاریدانلود پایان نامه -

گروه : مدیریت بازرگانی (گرایش داخلی) پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد«M.A.» موضوع: بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر بهبود نشان تجاری (مطالعه موردی شرکت لبنیات مانیزان اسلام آباد غرب) سمینار : دکترعلی فلاحتی استاد مشاور: دکتر جعفر پویامنش برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی […]

ادامه مطلب...


نمونه پایان نامه: پایان نامه ایدزپژوهش:

با موضوع : ایدز برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و […]

ادامه مطلب...


(گرایش جزا عمومی خصوصی) پایان نامه بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89نمونه پایان نامه:

  بیان مسئله : میل باطنی پژوهنده نسبت به میزان هماهنگی بین نظران مدیران و دبیران که گرداننده اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و عامل شکل گیری موضوع مورد نظر و از آنجایی که تاثیر روابط انسانی در مدیریت را نباید دست کم گرفت در مدیریت آموزشی این تاثیر به اوج خود می رسد […]

ادامه مطلب...