دسته: پایان نامه ها

پایان نامه - پایان نامه سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید از خانواده دارویی فنسیکلیدینها با تغییر گروه آمینی مولکول دارودانلود پایان نامه -

گرایش شیمی دارویی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.SC عنوان: سنتز و بررسی اثرات ضد دردی مشتق جدید

Continue reading

(سایت پایان نامه -) پایان نامه بررسی و مقایسه تاثیر طرح برنامه ریزی درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهابپایان نامه دانشگاه:

بنابراین، می توان برنامه ریزی را در یک عبارت مختصر و جامع این گونه تعریف کرد:برنامه ریزی عبارت است از

Continue reading

دانلود پایان نامه فارسی: پایان نامه پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرواستخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار به روش HPLC در مقادیر Traceدانلود

پیش تغلیظ داروی aripiperazole به روش میکرواستخراج فاز مایع و فیبر توخالی و اندازه‌گیری میزان دارو در پلاسما و ادرار

Continue reading

کارشناسی ارشد- پایان نامه بررسی اثرات ضد التهابی مشتقات جدید سنتزشده N-آریل فتالامیدپایان نامه دانشگاه:

واحد علوم دارویی پایان نامه جهت دریافت درجه دکتری داروسازی موضوع: بررسی اثرات ضد التهابی مشتقات جدید سنتزشده N-آریل فتالامید

Continue reading

جدید : پایان نامه پایان نامه بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتداییدانلود پژوهش:

  هدف کلی در این تحقیق بررسی  تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی – حرکتی و سازگاری اجتماعی

Continue reading

کارشناسی ارشد-دانلود پایان نامه بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر بهبود نشان تجاری(سایت پایان نامه -)

گروه : مدیریت بازرگانی (گرایش داخلی) پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد«M.A.» موضوع: بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز

Continue reading

دانلود پایان نامه - پایان نامه بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89پژوهش:

از بدو تولد انسان و زندگی او بر روی کره خاکی نیاز به مدیریت و لزوم آن همواره احساس می

Continue reading