دسته: پایان نامه ها

(گرایش جزا عمومی خصوصی) پایان نامه بررسی و سنجش میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی در بین دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب سال تحصیلی 90-89دانلود پایان نامه ایرانداک:

با نگاهی به اطراف خود متوجه وجود افراد مختلفی با رفتارهای متنوع آن ها می شویم که هر یک از

Continue reading

پایان نامه - پایان نامه بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان سازگاری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه و راهنمایی شهرستان سرپل ذهابفول تکست:

زمانی سواد به معنای توانایی خواندن و نوشتن بود و افراد دارای سواد خواندن و نوشتن مورد احترام همگان بودند

Continue reading

پایان نامه - پایان نامه مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس(سایت دانلود پایان نامه -)

 گرایش دامپزشکی موضوع: مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزهای آلوده به سیستی سرکوس تنیوکولیس سمینار : محمد حسین

Continue reading

پایان نامه های کارشناسی ارشد: پایان نامه انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین(سایت دانلود پایان نامه -)

متن کامل در سایت امید فایل  دکتر محمود صالحی استاد مشاور: دکتر  محمد خلیلی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده

Continue reading