پایان نامه دانشگاه: دانلود پروژه رشته پزشکی در مورد قلب – قسمت هفتم(سایت دانلود پایان نامه -)

تکنسیم 99 و تالیوم 201 که از طریق ورید به فرد تزریق می‌شود فقط وارد سلولهایی می‌شود که سالم باشند و خونرسانی درستی داشته باشند. نقاط سرد اسکن ، نشان دهنده مناطقی است که خون کافی دریافت نکرده‌اند یا سلولهای آن از بین رفته است. اگر بعد از چهار ساعت لکه ‌های سرد همچنان سرد […]

ادامه مطلب...