پایان نامه - طراحی شهری مناسب سالمندفول تکست:

اما از آنجایی که فضاهای موجود در شهرها از جمله خیابان، میدان، پارک و … مناسب حضور سالمندان نیست موجب گشته سالمندان تبدیل به قشری ناتوان شوند. این امر زمانی تبدیل به مشکل می­گردد که جمعیت سالمندان در دهه­های آتی افزایش چشم­گیری خواهد داشت. این امر موجب بحران ناتوانی سالمندان در ده­های آتی می­گردد. به […]

ادامه مطلب...